Сміх: психологічні, соціальні та здоров’язбережувальні аспекти

Лихачев, А. С.  Смех в Древней Руси [Текст] / А. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. – Ленинград : Наука, 1984. – 295с. : ил.

Свияш, А.  Улыбнись, пока не поздно!: позитивная психология для повседневной жизни [Текст] / А. Свияш, Ю. Свияш. – Москва : АСТ; Астрель, 2005. – 360 с.

***

Анцибор, А. І.  Соціальна природа сміху та її вплив на психологію аутсайдера [Текст] / А. І. Анцибор // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 26–30.

Батраченко, О. В.  Посмішка та сміх – складові здоров’язбережувальних технологій освітнього процесу [Текст] : позашкілля : інструктивно-методична нарада з елементами тренінгу / О. В. Батраченко, Л. Ф. Чипчева // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 2. – С. 33–41.

Голозубов, О.  Теологія сміху як феномен західної культури [Текст] / О. Голозубов // Філософська думка. – 2012. – № 6. – С. 66–80.

Гранько, Н. К.  Семантика сміху у французьких та українських фразеологізмах [Текст] / Н. К. Гранько // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 45–46.

Диагностика страха выглядеть смешным: русскоязычная адаптация опросника гелотофобии [Текст] / Е. Стефаненко [и др.] // Психологический журнал. – 2011. – Т. 32, № 2. – С. 94–108.

Калошин, В. Ф.  Про посмішку: від А до Я [Текст] : [самий простий спосіб психічної саморегуляції] / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 11. – С. 77–80.

Калошин, В. Ф.  Сміх – рятівне коло на хвилях життя [Текст] / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2010. – № 3. – С. 48–53.

Ковальчук, Л. В.  День сміхотерапії в школі [Текст] : план проведення дня сміхотерапії / Л. В. Ковальчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2010. – № 3. – С. 27–40.

Курлов, Г.  Смех на здоровье, или Здоровье на смех? [Текст] : [о коварной невинности божьего дара] / Г. Курлов // Колесо жизни. – 2009. – № 4. – С. 37–40.

Максименко, Ю.  Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії [Текст] / Ю. Максименко, О. Ткачук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 110–113.

Соломонова, О.  Психокреативные аспекты музыкального аспекта [Текст] : (о компенсаторно-адаптационных механизмах смеховой деятельности) / О. Соломонова // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : [збірка статей] / М-во культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [ред.-упоряд. О. С. Зінькевич]. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2005. – Вип. 45 : Історія музики: концепції, інтерпретації, документи. – С. 140–159.

Стецієнко, Т. А.  Сміхотерапія як засіб покращення психічного здоров’я дітей дошкільного віку [Текст] / Т. А. Стецієнко // Педагогіка здоров’я : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 27–28 квітня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інформаціфйно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 89–92.

Столович, Л. Н.  Философия и юмор [Текст] / Л. Н. Столович // Вопросы философии. – 2011. – № 7. – С. 58–68.

Тульчинский, Г. Л.  Культура личности и смех [Текст] / Г. Л. Тульчинский // Человек. – 2012. – № 2. – С. 20–34.