Сленг

 • Артемова, А. Ф.  Имена собственные в сленге [Текст] : консультации / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 2. – С. 56-59.
 • Ірклій, Є.  Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність [Текст] / Є. Ірклій // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 35-37.
 • Кантор, И.  Ох, уж этот сленг… [Текст] : [размышления о причинах его возникновения, о смысле изучения в школе] / И. Кантор // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 2. – С. 62-64.
 • Карасева, А.  Интернет-сленг [Текст] / А. Карасева // Человек. – 2008. – № 5. – С. 119-129.
 • Корейба, В. І.  Дослідження учнівського сленгу [Текст] : уроки розвитку мовлення у 7 класі / В. І. Корейба // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 27, вересень. – С. 24-27.
 • Ніщенко, М.  Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх місце і роль у мовленні [Текст] : 10-й клас / М. Ніщенко // Українська мова та література. – 2013. – № 16, серпень. – С. 29-35.
 • Симонов, Ю.  Комп’ютерний сленг чи новітня мова? [Текст] / Ю. Симонов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 3. – С. 20-21.
 • Сіріньок, К.  Молодіжний сленг як складова загальномовної культури нації [Текст] / К. Сіріньок // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 69-70.
 • Таран, О.  Функції сленгізмів у сучасному українському неймінг-просторі [Текст] / О. Таран // Українська мова. – 2013. – № 3. – С. 74-84.
 • Уманська, Т. О.  Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризми. Знижена лексика [Текст] : уроки в 10-му класі / Т. О. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 10. – С. 9-14.
 • Челышева, Т.  Сленг в нашей жизни [Текст] : урок-исследование / Т. Челышева, И. Никольчук // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2005. – № 3. – С. 58-64.
 • Шумейкіна, А.  Сучасний український сленг: конотативний аналіз [Текст] / А. Шумейкіна // Дивослово. – 2010. – № 7. – С. 31-34.