Сила та основні методики її виховання. Вправи для розвитку абсолютної, відносної, вибухової сили, та силової витривалості.

 • Бріжата, І. А.  Анатомія силових вправ [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів інституту фізичної культури / І. А. Бріжата ; Міністерство освіти, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 128 с.
 • Веред, Г. С.  Основи силової підготовки учнівської молоді [Текст] : методичні рекомендації для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / Г. С. Веред // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 24–30.
 • Гогін, О. В.  Розвиток швидкісних здібностей і витривалості на уроках легкої атлетики в школі [Текст] / О. В. Гогін, Т. І. Гогіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 6. – Вкладка.
 • Круцевич, Т.  Актуальність сучасних силових видів спорту для системи професійно-прикладної фізичної підготовки у вузі [Текст] / Т. Круцевич, Л. Пилипей // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 51–54.
 • Лалаков, Г. С.  Развитие специальной выносливости квалифицированных футболистов с использованием допустимых тренировочных нагрузок [Текст] / Г. С. Лалаков, Ю. В. Ермолов // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 10. – С. 36–42.
 • Олешко, В. Г.  Силові види спорту [Текст] : підручник для студентів вузів фізичного виховання і спорту / В. Г. Олешко. – Київ : Олімпійська література, 1999. – 287 с.
 • Пашкевич, С. А.  Засоби розвитку швидкісно-силових здібностей на заняттях фізичної культури з учнями 10-х класів [Текст] / С. А. Пашкевич, Я. В. Матвієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 2. – С. 48–51.
 • Потовская, Е. С.  Воспитание силовых способностей и выносливости у студенток [Текст] / Е. С. Потовская, В. Г. Шилько // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 4. – С. 20–23.
 • Сергієнко, Л. П.  Розвиток динамічної силової витривалості у дітей і молоді: вправи з гумовим джутом [Текст] : (закордонний досвід) / Л. П. Сергієнко, В. М. Лишевська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 11. – С. 44–48.
 • Сергієнко, Л. П.  Розвиток швидкісної сили у молоді: пліометричне тренування [Текст] : (закордонний досвід) / Л. П. Сергієнко, В. М. Лишевська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 12. – С. 40–47.
 • Шамардін, В.  Моделирование тренировочных занятий, направленных на развитие выносливости при подготовке футбольной команды высшей квалификации [Текст] / В. Шамардін // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. – № 3. – С. 26–31.