Штучний інтелект: філософсько-світоглядне осмислення

Карпенко, В. Є.  Штучний інтелект крізь призму філософського вчення про свідомість [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів усіх форм навчання закладів освіти I–IV рівнів акредитації / В. Є. Карпенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 47 с.

***

Білокобильський, О.  Воля чи розум, або Що таке штучний інтелект? [Текст] : онтологія свідомості / О. Білокобильський // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 58–63.

Буданов, В. Г.  Квантово-синергетическая антропология и проблемы искусственного интеллекта и трансгуманизма [Текст] : будущее цивилизации: стратегия философского осмысления / В. Г. Буданов // Философские науки. – 2013. – № 9. – С. 25–37.

Гончаренко, А.  Блокчейн, штучний інтелект і роботизація: фахівці яких галузей будуть потрібні в світі і в Україні [Текст] / А. Гончаренко // Сучасна освіта. – 2019. – № 3. – С. 14–15.

Денежников, С.  Проблема искусственного интеллекта и когнитивной науки в трансгуманистическом дискурсе: гноселогический аспект [Текст] / С. Денежников // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / [редкол. випуску: М. Г. Марчук, В. О. Балух, І. П. Чорний та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – Вип. 561/562 : Філософія. – С. 212–216.

Дєнєжніков, С. С.  Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 132–141.

Дєнєжніков, С. С.  Трансгуманістичні перспективи розвитку штучного інтелекту [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний універсиет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (17). – С. 118–127.

Зленко, Н. М.  Проблема штучного інтелекту: соціально-філософський аналіз [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 1 (17). – С. 90–98.

Карпенко, В.  Проблема штучного інтелекту в сучасній філософії [Текст] / В. Карпенко // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 2. – С. 159–167.

Карпенко, В. Є.  Концептуалізація штучного інтелекту як вияв людської суб’єктивності [Текст] / В. Є. Карпенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 73–74.

Матвійчук, А.  Можливості та перспективи створення штучного інтелекту [Текст] / А. Матвійчук // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 12. – С. 36–51.

Нестеров, А. Ю.  Интеграция знания и междисциплинарность – основа исследований в области искуственного интеллекта [Текст] / А. Ю. Нестеров, Н. В. Мальчукова // Вопросы философии. – 2008. – № 8. – С. 169–172.

Підласий, А. І.  Штучний інтелект допомагає педагогам [Текст] / А. І. Підласий // Управління школою. – 2019. – № 31/33. – С. 2–15.

Савченко, А. М.  Щодо реакції кримінального права на появу штучного інтелекту [Текст] / А. М. Савченко // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 29 травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України ; Університет політичних та економічних європейських знань ім. Костянтина Стере (Молдова) ; Кишиневський державний педагогічний університет імені I. Creanga (Молдова) та ін. ; [редкол.: О. М. Іваній, А. М. Кучук]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2020. – Ч. 2. – С. 101–103.

Снегирёв, И. А.  Нелинейное пространство искусственного интеллекта: философско-мировоззренческое осмысление [Текст] / И. А. Снегирёв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 36–60.

Снегірьов, І.  Штучний інтелект як чинник нелінійного розвитку соціальних систем [Текст] / І. Снегірьов // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / [редкол.: М. Г. Марчук, О. В. Рупташ, І. Г. Руснак та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – Вип. 779 : Філософія. – С. 87–99.

Снегірьов, І. О.  Осмислення проблеми штучного інтелекту крізь призму теорії самоорганізації [Текст] / І. О. Снегірьов // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 11–14.

Снегірьов, І. О.  Штучний інтелект: флуктуаційний атрактор [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (18). – С. 3–24.

Татомир, І.  Штучний інтелект в освіті – нові можливості чи загроза працевлаштуванню викладачів? [Текст] / І. Татомир // Вища школа. – 2019. – № 8. – С. 72–89.

Финн, В. К.  К структурной когнитологии: феноменология сознания с точки зрения искусственного интеллекта [Текст] / В. К. Финн // Вопросы философии. – 2009. – № 1. – С. 88–103.