Школа: виховання толерантності (на допомогу вчителеві)

 1. Безкоровайна, О.  Як зробити школу толерантною [Текст] : можливості і засоби / О. Безкоровайна. – Київ : Вид. дім “Шкільний світ”, 2006. – 127 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 2. Бернадська, Л. В.  Виховання толерантності в учнів 5–7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Л. В. Бернадська ; АПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2009. – 20 с.

***

 1. Аверзаев, И. Ч.  О формировании толерантности у учащейся молодежи [Текст] : школа и вуз / И. Ч. Аверзаев // Воспитание школьников. – 2010. – № 7. – С. 67–72.
 2. Баранова, Н. П.  Толерантне спілкування [Текст] : [тренінг для вчителів] / Н. П. Баранова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 3. – С. 21–27.
 3. Гаврилюк, О.  Мудрість – у взаєморозумінні [Текст] : формування толерантності школярів у процесі їхнього культурологічного розвитку / О. Гаврилюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 9–10.
 4. Гревцева, И. В.  Классный час “Что такое толерантность?” [Текст] / И. В. Гревцева // Классный руководитель. – 2006. – № 4. – С. 77–80.
 5. Громова, Е.  Развитие этнической толерантности в школе [Текст] / Е. Громова // Воспитание школьников. – 2006. – № 1. – С. 13–17.
 6. Гугнина, О. В.  Метод проектов в воспитании толерантности [Текст] / О. В. Гугнина // Преподавание истории в школе. – 2007. – № 3. – С. 18–24.
 7. Декларація принципів толерантності [Текст] // Підручник для директора. – 2009. – № 3. – С. 48–51.
 8. Десятов, Д.  Виховання толерантності на уроках історії [Текст] / Д. Десятов // Історія в школах України. – 2006. – № 10. – С. 27–31.
 9. Жмихова, І. Б.  Толерантна педагогіка в освітньому та виховному просторі школи [Текст] / І. Б. Жмихова // Виховна робота в школі. – 2009. – № 6, червень. – С. 41–47.
 10. Зарівна, О.  Толерантність як елемент світогляду і культури [Текст] / О. Зарівна // Рідна школа. – 2008. – № 6. – С. 21–23.
 11. Знобей, О. В.  Толерантність як професійно важлива якість учителя сучасної національної школи [Текст] / О. В. Знобей // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 208.
 12. Камбалова, Я.  Застосування новітніх методологічних підходів до викладання шкільного курсу всесвітньої історії як основа формування міжетнічної та міжконфесійної толерантності в учнів [Текст] / Я. Камбалова // Історія в школах України. – 2011. – № 6. – С. 32–37.
 13. Кондратенко, Д. А.  Принцип толерантності [Текст] : [сценарій виховного заходу] / Д. А. Кондратенко // Позакласний час. – 2015. – № 10, жовтень. – С. 32–33.
 14. Кузнєцова, О. В.  Школа толерантності [Текст] : класна година / О. В. Кузнєцова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 1. – С. 39–41.
 15. Лисицина, Ю.  Виховання толерантності у старшокласників засобами художньої культури [Текст] : теорія та історія мистецької освіти / Ю. Лисицина // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 48–50.
 16. Матієнко, О.  Виховання толерантності починається з учителя [Текст] / О. Матієнко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 29–32.
 17. Нафанець, О.  Роль полікультурної освіти старшокласників у становленні толерантності особистості [Текст] / О. Нафанець // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 49–51.
 18. Погорелова, Г. В.  Тиждень толерантності [Текст] / Г. В. Погорелова // Позакласний час. – 2016. – № 10. – С. 39–44.
 19. Помазан, Л. І.  Вчимося толерантності [Текст] / Л. І. Помазан // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 12. – С. 31–32.
 20. Стасюк, Н.  Толерантність як моральність особистості [Текст] / Н. Стасюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2006. – № 23/24. – С. 5–8.
 21. Столяренко, Е. В.  Формирование толерантности и гуманистического мировоззрения современных школьников [Текст] / Е. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Педагогическое образование и наука. – 2010. – № 2. – С. 19–24.
 22. Столяренко, О.  Проблема формування толерантних міжособистих стосунків у молодіжному середовищі [Текст] / О. Столяренко // Рідна школа. – 2010. – № 11. – С. 54–59.
 23. Ткачева, З. Н.  Критерии оценки толерантности у школьников в процессе обучения географии [Текст] / З. Н. Ткачева // География в школе. – 2010. – № 7. – С. 42–46.
 24. Томчук, М.  Уроки літератури – те поле, де засіваються зерна любові до ближнього [Текст] : актуальні проблеми виховання толерантності в учнів / М. Томчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 6–8.
 25. Фоєвська, Т. В.  Без толерантності немає дружби [Текст] : заняття для учнів середнього шкільного віку / Т. В. Фоєвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 6. – С. 28–29.
 26. Шуманська, Т.  “Виховуй у собі Людину…” [Текст] : виховання толерантності на прикладі творчої спадщини Василя Сухомлинського: система завдань для уроків української мови у старших класах / Т. Шуманська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 9. – С. 65–69.
 27. Шустова, Л. П.  Воспитание толерантности: приемы для индивидуальной и групповой работы [Текст] / Л. П. Шустова // Классный руководитель. – 2006. – № 4. – С. 77–80.
 28. Якухно, І.  Все про толерантність [Текст] : фундаментальна цінність відкритого суспільства / І. Якухно // Управління освітою. – 2012. – № 20, жовтень. – Вкладка.
 29. Ястребова, Г.  Європейське бачення викладання історії для формування критичного мислення і толерантності [Текст] / Г. Ястребова // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 24–26.