Шкільний театр: ігрова діяльність

Будянський, В. І.  Шкільний театр [Текст] : навчальний посібник / В. І. Будянський, Д. В. Будянський. – Суми : Козацький вал, 2002. – 182 с.

Театр, где играют дети [Текст] : учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов / под ред. А. Б. Никитиной. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 286 с. : ил.

Халфин, Ю. А.  Школьный Поэтический Театр [Текст] : из опыта работы / Ю. А. Халфин. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Б-чка “Первого сентября” ; Серия “Литература” ; вып. 3 (9)).

Шпарева, Г. Т.  Театрализованные праздники в школе [Текст] : сценарии. Вып. 2 / Г. Т. Шпарева, И. П. Коновалова. – Москва, 2002. – 191 с.

***

Грушецька, М. Е.  Театрально-ігрова діяльність як засіб розвитку творчих здібностей школярів [Текст] / М. Е. Грушецька, М. В. Ратько // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 жовтня, 2015 р.) / МОН України, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького ; [відп. ред. Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : [Вид-во Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького], 2015. – С. 40–44.

Єрьоміна, О.  Роль театрального гуртка у формуванні психіки дитини [Текст] / О. Єрьоміна // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. редкол.: В. К. Сидоренко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін.]. – Полтава : [Техсервіс], 2008. – Вип. 4 (62). – С. 219–227. – (Серія “Педагогічні науки”).

Мазуренко, В. П.  Шкільний театр лінгвістичних мініатюр [Текст] : (нестандартні форми позакласної роботи з української мови) / В. П. Мазуренко // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 39–45.

Макарова, Л. А.  Шкільний оперний театр – дієвий засіб естетичного виховання [Текст] / Л. А. Макарова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 30–31.

Тарасенко, Г.  Естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності [Текст] / Г. Тарасенко, Н. Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 2–5.