Шкільна освіта ХХІ століття: технології навчання іноземних мов

 • Арванітопуло, Е. Г.  Навчальні проекти з іноземної мови для учнів старшої школи [Текст] / Е. Г. Арванітопуло // Іноземні мови. – 2007. – № 1. – С. 14–18.
 • Богослав, І. І.  Використання технології методів проектів у навчанні іноземної мови [Текст] / І. І. Богослав // Англійська мова та література. – 2006. – № 12, квітень. – С. 7–8.
 • Вдовкіна, Т.  Новітні методи навчання іноземних мов [Текст] / Т. Вдовкіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С. 23–24.
 • Вікторова, Л.  Використання імітаційно-ігрового підходу у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Л. Вікторова, О. Комарова // Вища школа. – 2012. – № 9. – С. 62–67.
 • Камінська-Клейцкова, Я.  Інноваційне навчання іноземних мов [Текст] / Я. Камінська-Клейцкова // Рідна школа. – 2009. – № 7. – С. 64–65.
 • Камінська-Клецкова, Я. Ю.  Спілкування іноземною мовою через рольові ігри та драматизацію [Текст] / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2010. – № 14. – С. 18–20.
 • Костюк, В.  Використання кейс-технологій на заняттях з іноземної мови [Текст] / В. Костюк // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 47–52.
 • Кулікова, В. Ю.  Використання дощок Smart Board на уроках іноземної мови [Текст] : комп’ютерні технології навчання / В. Ю. Кулікова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 8. – С. 34–36.
 • Паньків, Т.  Ігри при вивченні іноземної мови [Текст] / Т. Паньків // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 42–44.
 • Редько, В.  Інтерактивні технології навчання іноземної мови [Текст] / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8/9. – С. 28–36.
 • Сукманюк, Г.  Застосування методу наративної гри на основі відеоаудіювання в процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Г. Сукманюк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 16–17.
 • Федорець, М. О.  Урок іноземної мови в школі ХХІ століття [Текст] / М. О. Федорець // Управління школою. – 2013. – № 28/30. – С. 30–34.
 • Черниш, В. В.  Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови [Текст] / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 7–15.