Шкільна акмеологія: навчання та виховання

1.         Головай, І.  Як ми творимо здоров’язбережувальний акмеологічний простір ліцею [Текст] / І. Головай, А. Пономаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 68–76.

2.         Данилова, Г.  Акмеологічна школа: нова якість освіти [Текст] : [освітня політика України в цілому] / Г. Данилова // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 96–108.

3.         Коломис, Г. Г.  Формування ціннісного ставлення учнів за умов громадсько-активної акмеологічної школи [Текст] / Г. Г. Коломис // Виховна робота в школі. – 2013. – № 7. – С. 2–10.

4.         Концептуальні засади акмеології для вдосконалення системи фізичного виховання у навчальних закладах України [Текст] / С. М. Канішевський [та ін.] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2008. – № 9. – С. 4–7.

5.         Корлмис, Г. Г.  Життєві компетентності школяра: акмеологія в навчанні мови та літератури [Текст] / Г. Г. Корлмис // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 15. – С. 10–12.

6.         Оранчук, Л.  До вершини – з “людським” обличчям [Текст] : акмеологічні підходи до формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення СЛ / Л. Оранчук // Зарубіжна література. – 2012. – № 12. – С. 10–14.

7.         Пальчевський, С.  Акмеологічні підходи до формування особистості учня на уроках зарубіжної літератури [Текст] / С. Пальчевський // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 11. – С. 17–18.

8.         Паращенко, Л.  Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти [Текст] / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 2/3. – С. 22–28.

9.         Петрухін, В.  Акмеологічні технології в підвищенні якості освіти [Текст] / В. Петрухін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С. 29–31.

10.      Петрухін, В.  Акмеологія та підвищення якості освіти [Текст] : [акмеологічний підхід до змісту освіти] / В. Петрухін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 1. – С. 29–31 ; № 3. – С. 42–44.

11.      Пузиревич, К. В.  Як реально створити Нову українську школу за 2–3 роки [Текст] : акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості / К. В. Пузиревич // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 3. – С. 13–21.

12.      Рубан, С. В.  Навчити сьогодні, як бути успішними завтра [Текст] : концептуальні основи “Школи майбутнього” як акмеологічної моделі “Розвитку, творчості, успіху” / С. В. Рубан // Світ виховання. – 2010. – № 6. – С. 23–26.

13.      Сазоненко, Г.  Педагогічні засади керованого акмевиховання особистості [Текст] / Г. Сазоненко // Управління освітою. – 2011. – № 8, квітень. – С. 20–23.

14.      Сазоненко, Г.  Розвиток та саморозвиток особистості ліцеїста в акмеопросторі ліцею [Текст] / Г. Сазоненко, Н. Нестеренко // Рідна школа. – 2016. – № 5/6. – С. 40–45.

15.      Сазоненко, Г.  Шкільна акмеологія [Текст] : для кого й навіщо, або Що є мірою досконалості суспільства? / Г. Сазоненко // Управління освітою. – 2010. – № 18. – С. 8–11 ; 2011. – № 1. – С. 10–14.

16.      Самойлова, Р.  Випускник акмеологічної школи [Текст] / Р. Самойлова // Підручник для директора. – 2009. – № 10. – С. 11–22.

17.      Юрко, О. Р.  Акмеологічний урок: стратегії, тактики, прийоми [Текст] / О. Р. Юрко, Т. С. Гергун // Математика в школах України. – 2012. – № 33. – С. 16–23.

18.      Юрко, О. Р.  Акмеологічні стратегії розвитку логічного мислення, або Як навчити учнів мислити [Текст] / О. Р. Юрко // Математика в школах України. – 2016. – № 1/2. – С. 2–10.