Щоденник вчителя та учня (на допомогу класному керівникові)

Робочий щоденник учителя початкових класів [Текст] : [додаток до газети “Початкова освіта”]. № 33–35(465–467) / [гол. ред. Т. Бишова]. – [Київ], [2008]. – 175 с.

Щоденник класного керівника [Текст] / [упоряд. І. В. Олійник ; гол. ред. Б. Є. Будний]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, [2007]. – 50 с.

***

Богосвятська, А.-М.  Бережіть секунди! [Текст] : (творчі щоденники вчителя) : фахові проблеми [вчителя зарубіжної літератури] / А.-М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 4. – С. 6–13.

Гайдаенко, Е. А.  Дневник класса, отряда, группы [Текст] / Е. А. Гайдаенко // Классный руководитель. – 2006. – № 4. – С. 123–127.

Горпинич, А.  В режиме онлайн [Текст] : в сумских школах появятся электронные журналы и дневники / А. Горпинич // Панорама. – 2018. – № 32, 8 – 15 августа. – С. А 7.

Гурська, Т.  Щоденник патронатного вихователя [Текст] : [робота з дітьми з особливими потребами] / Т. Гурська // Соціальний педагог. – 2016. – № 11, лиспопад. – С. 16–38.

Поліщук, М.  Щоденник учня – обличчя вчителя [Текст] : поради психологів щодо “спілкування” за допомогою щоденника / М. Поліщук, О. Бєляєва // Школа. – 2018. – № 12. – С. 32–37.

Робочий щоденник молодого вчителя [Текст] // Шкільний світ. – 2006. – № 33/34, вересень. – С. 1–47.

Тыртышная, М. А.  Дневник классного руководителя [Текст] / М. А. Тыртышная // Классный руководитель. – 2005. – № 3. – С. 10–38.

Шерокородюк, О. В.  Щоденник класного керівника [Текст] / О. В. Шерокородюк // Виховна робота в школі. – 2008. – № 6. – С. 3–7.