Щоденник як чинник вивчення біографії письменника

Видашенко, Н. І.  Щоденники О. Довженка та А. Любченка як феномен української мемуаристики XX століття (змістова парадигма і жанрова природа) [Текст] : автореф. дис. … канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / Н. І. Видашенко ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 19 с.

Винниченко, В.  Щоденник [Текст]. Т. 3 : 1926–1928 / В. Винниченко ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України, Канадський Інститут Українських Студій. – Київ ; Едмонт ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2010. – 621 с.

Винниченко, В.  Щоденник [Текст]. Т. 4 : 1929–1931 / В. Винниченко ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України, Канадський Інститут Українських Студій. – Київ ; Едмонт ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2012. – 340 с.

***

Видашенко, Н.  Щоденник Аркадія Любченка: спроба вітаїстичної інтерпретації [Текст] / Н. Видашенко // Молода нація : альманах / [редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк та ін.]. – Київ : Смолоскип, 2005. – № 2 (35). – С. 121–148.

Галич, О.  Олесь Гончар і західнослов’янські літератури: щоденникова рецепція [Текст] / О. Галич // Київська старовина. – 2011. – № 3. – С. 154–159.

Гончар, О.  Щоденники [Текст] : нові сторінки / О. Гончар // Літературна Україна. – 2008. – № 14, 10 квітня. – С. 7. – Поч. № 13.

Коцюбинська, М.  За скупим рядком Стусових щоденників [Текст] / М. Коцюбинська // Молода нація : альманах / [редкол.: Р. Семків, П. Вознюк, О. Обертас та ін.]. – [Київ] : Смолоскип, [2006]. – № 1 (38). – С. 346–354.

Кочетов, А.  Дневник в кругу художественно-документальной прозы. К вопросу жанровой идентификации [Текст] : [дневник, литературная автобиография, исповедь, эпистолярий, мемуаристика, записные книжки…] / А. Кочетов // Зарубіжна література. – 2012. – № 7/8, квітень. – С. 63–66.

Матвєєва, О.  Категорія матеріальні цінності в контексті художньої моделі індивідуального буття (на матеріалі “Щоденника” (1911–1951) В. Винниченка [Текст] / О. Матвєєва // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 38–47.

Меленчук, О.  Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т. Шевченка: досвід С. Євремова [Текст] / О. Меленчук // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 65–72.

Момот, Н.  Шевченків щоденник: жанрова гетерогенність як стратегія тексту [Текст] / Н. Момот // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 20–28.

Параскевич, П. К.  Я належу людству [Текст] : літературознавчі студії : [сторінками щоденникових записів Олександра Довженка] / П. К. Параскевич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 25. – С. 26–29.

Селегенев, В. М.  Щоденик Євгена Чикаленко як історичне джерело [Текст] / В. М. Селегенев // Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 18–20 травня 2009 р. / [відповідальний за випуск С. І. Бабич]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 4. – С. 79–80.

Сирко, І. М.  Сучасне щоденникознавство [Текст] : бібліографічний покажчик / І. М. Сирко ; Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 316 с.

Степаненко, М.  Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара [Текст]. Стаття 3 : Прекрасні миті спілкування О. Гончара з П. Тичиною / М. Степанеко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 120–123.

Степаненко, М.  Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара [Текст]. Стаття шоста : Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини / М. Степаненко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7/8. – С. 126–132.

Степаненко, М.  Прикро, але факт… [Текст] : історія однієї щоденникової нотатки Олеся Гончара / М. Степаненко // Літературна Україна. – 2015. – № 8, 19 лютого. – С. 12.

Третяк, М.  Символічне повернення Винниченка [Текст] : [презентація четвертого тому щоденника видатного українського діяча та письменника] / М. Третяк // Літературна Україна. – 2013. – № 13, 28 березня. – С. 7.

Харлап, І. О.  О. Довженко “Щоденник” [Текст] : урок в 11 класі / І. О. Харлап // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 2. – С. 22–28 ; Слово і час. – 2011. – № 4. – С. 47–51.

Чендей-Трещак, М.  “Письменник перш за все повинен…” [Текст] : зі щоденникових записів Івана Чендея / М. Чендей-Трещак // Літературна Україна. – 2008. – № 49, 18 грудня. – С. 1, 3.

ВідповістиПереслати