Сезонність випадання опадів на земній кулі

Ахмад, А.  Условия формирования осадков на територии Афганистана [Текст] : автореф. дис. … / А. Ахмад. – Одесса, 1997. – 16 с.

Вайсберг, Дж.  Погода на Земле. Метеорология [Текст] / Дж. Вайсберг ; пер. с англ. А. Г. Бройдо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 247 с. : ил.

Гончарова, Л. Д.  Клімат і загальна циркуляція атмосфери [Текст] : навчальний посібник для студентів гідрометеорологічних і географічних спеціальностей ВНЗ / Л. Д. Гончарова, Е. М. Серга, Є. П. Школьний. – Київ : КНТ, 2005. – 251 с. : іл.

Тюленєва, В. О.  Основи метеорології і кліматології [Текст] : навчальний посібник / В. О. Тюленєва, І. С. Козій. – Суми : Університетська книга, 2014. – 209 с.

Чернюк, Г. В.  Метеорологія і кліматологія [Текст] / Г. В. Чернюк, В. К. Лихолат. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 111 с. : іл.

***

Барабаш, В. В.  Характеристика атмосферних опадів у місті Конотоп [Текст] / В. В. Барабаш, С. П. Горшеніна // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 8 : Географічні науки. – С. 70–74.

Бова, О. В.  Трансформація складу дощових опадів кронами дібровних лісів лісостепу Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 85–88.

Богославець, Н.  Загальна характеристика клімату України [Текст] : основні кліматовірні чинники : 8-й клас / Н. Богославець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – № 8, квітень. – С. 27–30.

Бочко, І.  Загальні особливості клімату Африки [Текст] : гра-подорож “Турпутівка” / І. Бочко, М. Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 22, листопад. – С. 19–20.

Грещук, Л.  Ознаки зими. Зимові явища в природі [Текст] : конспект уроку з природознавства : 2-й клас / Л. Грещук // Початкова освіта. – 2018. – № 23, грудень. – С. 42–47.

Гриценко, Л.  Програма інтегрованого факультативного курсу “Загальна метеорологія. Фізика атмосфери” [Текст] : 11 клас / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 26–29.

Гумберт, А. С.  Приходная часть водного баланса элементарных природных и природно-технических комплексов [Текст] : [атмосферные осадки; водный баланс суши] / А. С. Гумберт, Т. А. Савельева, В. А. Тюленева // Водный баланс основных экосистем центральной лесостепи : материалы экспериментальных исследований / АН СССР, Ин-т географи ; под ред. А. М. Грима. – Москва : [б. и.], 1974. – Ч. 1. – С. 32–52.

Денисенко, Ж. В.  Кліматична характеристика Сумського району [Текст] / Ж. В. Денисенко, В. В. Чайка // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 60–63.

Зацерковна, К. М.  Уроки на тему “Кліматичні умови та ресурси України” [Текст] : 8 клас / К. М. Зацерковна // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 9–16.

Клецька, В.  Кліматичні умови та ресурси. Внутрішні води України [Текст] : заліковий урок : 8 клас / В. Клецька // Географія. – 2005. – № 22, листопад. – С. 25–26.

Корнус, А. О.  Гідротермічні особливості мезоклімату Північно-Східного регіону України за результатами спостережень 2005–2016 років [Текст] / А. О. Корнус, Д. В. Линок // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 8 : Географічні науки. – С. 14–18.

Корнус, А. О.  Характеристика снігового покрову Сумської області за результатами спостережень 2005–2017 років [Текст] / А. О. Корнус, І. О. Лисенко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 8 : Географічні науки. – С. 3–6.

Сиротюк, В.  Лід, сніг: що ми знаємо про них? [Текст] / В. Сиротюк, В. Баштовий // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 2–7.

Ширинок, Н. М.  Урок на тему “Атмосферні опади” [Текст] : 6 клас / Н. М. Ширинок // Географія та економіка в рідній школі. – 2018. – № 12. – С. 33–35.