Розвиток соціального інтелекту у дітей з інтелектуальними порушеннями

Недозим, І. В.  Особливості соціального інтелекту дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук : спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія» / Недозим Інна Вікторівна ; НАПН України ; Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка ; [науковий керівник Т. В. Скрипник]. – Київ, 2019. – 18 с. 

***

Артеменко, О.  Специфіка формування національної свідомості учнів з інтелектуальними порушеннями як основа їх соціальної комунікації [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / О. Артеменко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 183–187.

Артеменко, О. В.  Вплив педагогічного середовища на соціальну інтеграцію учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / О. В. Артеменко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 6–10.

Галуш, М. І.  Особливості організації соціального захисту та виховання дітей-сиріт із інтелектуальними порушеннями [Текст] / М. І. Галуш // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 111–115.

Гіренко, Н. А.  Особливості засвоєння курсу соціально-побутового орієнтування учнями з порушеннями інтелекту в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Н. А. Гіренко, О. В. Артемяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 39–43. – (Серія 19, “Корекційна педагогіка та спеціальна психологія”).

Горбатюк, О.  До проблеми соціалізації та трудової адаптації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / О. Горбатюк // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 2. – С. 39–48.

Коваленко, В.  Особливості діяльнісно-поведінкового компонента соціалізованості молодших школярів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / В. Коваленко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2022. – № 1. – С. 30–42.

Косарєва, Н. О.  Організація навчання учнів із порушенням інтелекту та зору [Текст] / Н. О. Косарєва // Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : матеріали науково-практичного семінару “Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв’язки і взаємозбагачення, (24 березня 2009 року) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: О. В. Колишкін, Ю. А. Картава, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Вип. 1. – С. 7–9.

Недозим, І.  Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутистичного спектра [Текст] / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 54–63.

Олефіренко, Т. В.  Особливості комунікаційного розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Т. В. Олефіренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 186–190.

Синявіна, Ю.  Адаптація дітей з інтелектуальними порушеннями до освітнього процесу як умова соціалізації [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Ю. Синявіна // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16-17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 187–197.

Синявіна, Ю. А.  Організація освітньо-розвивального середовища як основна умова соціалізації дитини з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Ю. А. Синявіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 65–70.

Стерлянко, Д. С.  Роль сім’ї у процесі соціалізації дитини з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / Д. С. Стерлянко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 215–219.

Хохліна, О.  Освітній процес у спеціальній школі для дітей з вадами інтелекту: теорія та практика [Текст] / О. Хохліна // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 13–15.

Чобанян, А. В.  Науково-методичні засади дослідження соціальної готовності дітей старшого дошкільного віку з порушенням інтелекту до навчання у школі [Текст] / А. В. Чобанян // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 213–217.

Шевченко, Ю.  Особливості розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі [Текст] / Ю. Шевченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 3. – С. 35–44.

Ярмола, Н.  Компетентнісний підхід до соціальної адаптації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчального закладу [Текст] / Н. Ярмола // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 37–45.