Розвиток позитивного мислення

Мышление: процесс, деятельность, общение [Текст] / Академия наук СССР, Институт психологии ; отв. ред. доктор психологических наук А. В. Брушлинский. – Москва : Наука, 1982. – [288] c.

***

Білецька, С. В.  Позитивне мислення в американській педагогіці [Текст] : [американська психологічна педагогіка] / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 12. – С. 30–34.

Білецька, С. В.  Позитивне мислення в американській педагогіці [Текст] / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 11. – С. 30–39.

Голобородько, Є.  Розвиток позитивного мислення вчителів у системі післядипломної освіти [Текст] / Є. Голобородько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 6 (60). – С. 14–22.

Житник, Л.  Позитивне й негативне мислення: самооцінка та самовдосконалення [Текст] : заняття з елементами тренінгу для педагогічних кадрів / Л. Житник // Психолог. – 2013. – № 8. – С. 21–23.

Калошин, В. Ф.  Позитивное мышление – важный инструмент человека на пути к счастью, радости, успеху [Текст] / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 7. – С. 61–62.

Калошин, В. Ф.  Про систему позитивного мислення [Текст] : [цікава й корисна версія] / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2010. – № 7. – С. 25–30.

Калошин, Е.  Советы психолога по формированию позитивного мышления [Текст] / Е. Калошин // Управління школою. – 2010. – № 6. – С. 28–31.

Щербакова, О.  Розвиток позитивного мислення учнів основної школи у контексті формування психосоціального здоров’я [Текст] / О. Щербакова // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 44–48.