Розвиток дрібної моторики рук у дітей із порушенням фізичного та психічного розвитку

Беседіна, Н. І.  Актуальні методи розвитку дрібної моторики рук у дітей із неврозоподібною формою заїкання [Текст] / Н. І. Беседіна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім.
А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк,
Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 261–264.

Габ, С. О.  Розвиток дрібної моторики в дітей із порушенням психофізичного розвитку: теоретичний аспект [Текст] / С. О. Габ // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 29 березня 2019 р. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національний пед. ун-т ім.
М. П. Драгоманова та ін. ; [ред. рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, А. А. Сбруєва, Ю. А. Бондаренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 89–93.

Гайдучик, О. А.  Розвиток дрібної моторики рук у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / О. А. Гайдучик, А. І. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 13–16.

Глушко, Т.  Розвиток дрібної моторики рук [Текст] : корекційна робота з дітьми із порушеннями мовлення / Т. Глушко // Дефектолог. – 2016. – № 3, березень. – С. 24–27.

Гоженко, Т.  Розвиток дрібної моторики руки декоративним розписом та з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва [Текст] / Т. Гоженко // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 49–51.

Голуб, Н. М.  Причини, механізми, прояви утруднень дітей молодшого шкільного віку в опануванні графо-моторної навички [Текст] / Н. М. Голуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім.
А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 143–152.

Гриценко, І. М.  Розвиток дрібної моторики учнів початкових класів спеціальної школи засобом пісочної терапії [Текст] / І. М. Гриценко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной,
В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко,
О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.
А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 125–131.

Дермельова, В. Ю.  Технології розвитку дрібної моторики як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / В. Ю. Дермельова, В. М. Андросова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім.
А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім.
А. С. Макаренка, 2014. – С. 96–100.

Жакун, О.  Гімнастика для пальчиків [Текст] / О. Жакун // Дошкільне виховання. – 2020. – № 4. – С. 22–23.

Зінченко, Л. О.  Морська прогулянка [Текст] : заняття з розвитку дрібної моторики в дітей з порушеннями зору / Л. О. Зінченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 6. – С. 12–13.

Зінченко, Л. О.  Розвиток дрібної моторики дітей з порушеннями зору [Текст] / Л. О. Зінченко, Т. О. Світлична // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 2–4.

Зінченко, Л. О.  Розвиток дрібної моторики у дітей з порушенням зору [Текст] : з досвіду роботи / Л. О. Зінченко, Т. О. Світлична // Логопед. – 2015. – № 12. – С. 11–14.

Книщук, Т. І.  Використання гудзикотерапія в роботі з особливими дошкільниками [Текст] / Т. І. Книщук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2019. – № 1. – С. 14–17.

Козацька, О. О.  Вплив розвитку дрібної моторики на мовлення дитини дошкільного віку [Текст] / О. О. Козацька // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали III Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, 4 квітня 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 118–122.

Кропивніна, О. І.  Особливості розвитку дрібної моторики та дотикового сприйняття дітей з порушенням зору [Текст] / О. І. Кропивніна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2018. – № 8. – С. 9–12.

Матківська, А.  Розвиток дрібної моторики рук для стимуляції мовного розвитку дітей з порушеннями слуху [Текст] / А. Матківська // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2021. – № 1. – С. 54–57.

Мороз, Л. В.  Розвиток дрібної моторики рук у комплексній системі корекційно-логопедичної роботи при стертій дизартрії [Текст] / Л. В. Мороз // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім.
А. С. Макаренка та ін.; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, А. А. Сбруєва, Л. М. Сергеєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 136–138.

Нікітченко, Л. С.  Актуальні методи розвитку дрібної моторики рук у дітей із неврозоподібною формою заїкання [Текст] / Л. С. Нікітченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім.
А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной, В. М. Синьов, В. І. Бондар та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – [Вип. 4, т. 2]. – С. 86–89.

Олефіренко, Т. В.  До питання розвитку дрібної моторики учнів з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Т. В. Олефіренко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко,
М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 157–163.

Отенко, К. Особливості використання декоративно-ужиткового мистецтва в розвитку творчої активності дітей старшого дошкільного віку [Текст] /
К. Отенко, Н. Данько // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11-12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична,
В. І. Шейко, С. М. Кондратюк, А. В. Вертель, Н. М. Павлущенко, Л. В. Пушкар]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 2. – С. 56-60.

Пилипчук, Т.  Формування мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку [Текст] / Т. Пилипчук // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 08-09 листопада 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Ю. О. Лянной,
Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 69–72.

Рібцун, Ю. В.  Дидактична гра “Прудкі пальчики” для дітей старшого дошкільного віку [Текст] : [вправи для розвитку дрібної моторики рук у практичній логопедії] / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2018. – № 9. – С. 18–21.

Романенко, О. Б.  Долоньки [Текст] : авторська дидактична гра : мої педагогічні знахідки / О. Б. Романенко // Логопед. – 2019. – № 8. – С. 26–27.

Романенко, О. Б.  Розвиваємо дрібну моторику вдома. Семінар-практикум для батьків вихованців ЗДО [Текст] : [ЗДО – заклад дошкільної освіти] / О. Б. Романенко // Логопед. – 2018. – № 11. – С. 42–46.

Рябіченко, О. І.  Особливості розвитку дрібної моторики рук у дітей з інтелектуальними порушеннями [Текст] / О. І. Рябіченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.: Ю. О. Лянной,
В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк, Ю. А. Бондаренко,
О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.
А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 205–209.

Світич, С.  Пальчикові вправи: і користь, і забава [Текст] / С. Світич // Дошкільне виховання. – 2019. – № 5. – С. 26–27.

Світлична, Т. О.  Мишенята і кошенята [Текст] : заняття з розвитку дрібної моторики у дітей з порушеннями зору : (5-й рік життя) / Т. О. Світлична // Логопед. – 2015. – № 11. – С. 23–24.

Сільченко, О. О.  Особливості розвитку дрібної моторики в дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку [Текст] / О. О. Сільченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених] : присвячена 15-річчю заснув. випуск. кафедри спец. та інклюзивної освіти СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [ред. рада.:
Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, Т. М. Дегтяренко ; редкол.: С. М. Кондратюк,
Ю. А. Бондаренко, О. В. Боряк, О. В. Колишкін. Ю. М. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 8. – С. 210–214.

Следь, Н. І.  Розвиток дрібної моторики засобами образотворчого мистецтва у дітей із неврозоподібною формою заїкання [Текст] / Н. І. Следь // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Т. М. Дегтяренко, І. А. Малашихіна, О. О. Репринцева та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Вип. 2. – С. 222–225.

Сопнева, Е. С.  Развитие мелкой моторики в психокоррекции ЗПР [Текст] / Е. С. Сопнева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених, 16 квітня 2015 року : [збірник] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра корекційної та інклюзивної освіти ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.
А. С. Макаренка, 2015. – [Вип. 3]. – С. 383–386.

Тимофєєва, М. С.  Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку [Текст] / М. С. Тимофєєва // Логопед. – 2019. – № 10. – С. 19–24.

Хромова, І. Г.  Веселі пальчики. Пальчикова гімнастика [Текст] / І. Г. Хромова // Логопед. – 2013. – № 12. – С. 26–32.

Шевчук, А. А.  Развитие мелкой моторики и речи у детей с умственной отсталостью в играх [Текст] / А. А. Шевчук, И. В. Андрусева // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності “Корекційна освіта”, (25-26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 345–348.

Штіль, С. Ю.  Формування мовленнєвих компетентностей у дошкільників з особливими освітніми потребами шляхом розвитку дрібної моторики [Текст] / С. Ю. Штіль // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2019. – № 5. – С. 26–28.