Розвиток зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю

  1.                      Акименко, В. М.  Опыт работы по обучению грамоте и развитию речи детей в классах предшкольной подготовки [Текст] / В. М. Акименко // Логопед в детском саду. – 2013. – № 4. – С. 14–22.

2.         Башкина, С. В.  Особенности формирования связной монологической речи у детей с общим недоразвитием речи ІІІ уровня в подготовительной к школе группе [Текст] / С. В. Башкина // Логопед в детском саду. – 2012. – № 6. – С. 23–29.

3.         Горлова, Н.  Проблема профилактики возможных отклонений в коммуникативно-речевом развитии современных детей в раннем возрасте [Текст] / Н. Горлова // Коррекционно-развивающее образование. – 2013. – № 4. – С. 43–49.

4.         Калмикова, Л.  Проблеми з мовленням? Подбаймо про мотиви [Текст] : діагностика і розвиток мовленнєвих мотивів старших дошкільників / Л. Калмикова // Дошкільне виховання. – 2016. – № 5. – С. 2–5.

5.         Недорозвиток мовлення [Текст] : корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей віком 4-6 років / Н. Лабунська [та ін.] // Дефектолог. – 2017. – № 6, червень. – С. 24–46.

6.         Омельченко, І.  Програма “Розвиток мовлення” для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації [Текст] / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 41–51.

7.         Рассказова, П. І.  Розвиток зв’язного мовлення дітей з різним рівнем здоров’я в інклюзивних групах ДНЗ [Текст] / П. І. Рассказова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка. – 2017. – № 4. – С. 6–12.

8.         Решник, І. М.  Варіативність корекційної роботи з подолання вад звуковимови в розумово відсталих учнів [Текст] / І. М. Решник // Логопед. – 2013. – № 4. – С. 28–35.

9.         Рібцун, Ю.  Загальний недорозвиток мовлення у молодших дошкільнят [Текст] / Ю. Рібцун // Дошкільне виховання. – 2009. – № 10. – С. 18–20.

10.      Терета, О.  У царину слова [Текст] : формування зв’язного мовлення дошкільників із ЗПР / О. Терета // Дефектолог. – 2017. – № 9, вересень. – С. 20–29.

11.      Шкльода, В.  Даруючи голос [Текст] : розвиток мовлення в дітей із помірною розумовою відсталістю / В. Шкльода // Дефектолог. – 2017. – № 6, червень.