Розумова працездатність школярів та студентів

 

 1. Вадзюк, С. Н.  Розумова працездатність у старшокласників при різних погодних умовах [Текст] / С. Н. Вадзюк, О. М. Ратинська // Фізіологічний журнал. – 2020. – Т. 66, № 2/3. – С. 61–68.
 2. Волянський, О. М.  Визначення індивідуальних рівнів фізіологічних затрат при розумовій праці [Текст] / О. М. Волянський // Фізіологічний журнал. – 2005. – Т. 51, № 2. – С. 104–109.
 3. Гендерні особливості розумової працездатності студентів різних спеціальностей [Текст] / Г. С. Петров [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, № 6. – С. 93–100.
 4. Дмитрук, С. М.  Показники розумової працездатності студентів-першокурсників педагогічного університету різних років навчання [Текст] / С. М. Дмитрук, О. А. Касьяненко, Т. П. Гриневич // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 75–80.
 5. Заікіна, Г. Л.  Взаємозв’язок розумової працездатності, успішності навчання та пізнавальної діяльності учнів школи нового типу [Текст] / Г. Л. Заікіна, І. О. Калиниченко // Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–19 квіт. 2006 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзеєва ; Академія МН України ; [редкол.: О. О. Єжова, І. О. Калиниченко, О. І. Іванова, Л. М. Іваненко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2006. – С. 81–87.
 6. Заікіна, Г. Л.  Динаміка змін розумової працездатності учнів 6–9 років навчально-виховного комплексу [Текст] / Г. Л. Заікіна, Т. В. Кулагіна // Педагогіка здоров’я : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 27–28 квітня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 34–38.
 7. Зв’язок розумової працездатності і показників рівня фізичного розвитку студентів різних спеціальностей протягом навчального року [Текст] / В. Ляшенко [та ін.] // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – №2. – С. 157–162.
 8. Іванова, О. І.  Порівняльний аналіз показників розумової працездатності ліцеїстів в умовах різнопрофільної спеціалізації навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Педагогічні науки : збірник наукових праць / [рекол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 2. – С. 218–225.
 9. Любченко, Н. В.  Динаміка показників розумової працездатності і психічних станів підлітків, які навчаються в спеціалізованій школі № 3 [Текст] : [школа № 3 із підвищеним фізичним навантаженням] / Н. В. Любченко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 114–117.
 10. Тернова, І. В.  Гігієнічна оцінка розумової працездатності студентів [Текст] / І. В. Тернова // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 1. – С. 41–44.
 11. Ткаченко, А. Ю.  Психологічний аналіз психофізіологічних чинників працездатності суб’єктів праці [Текст] / А. Ю. Ткаченко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Вип. 8. – С. 161–164.
 12. Томілова, Т. А.  Вплив фізичних навантажень на фізичну і розумову працездатність студентів [Текст] / Т. А. Томілова // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26–28 вересня 2013 р. / МОН України ; Бердянський державний педагогічний ун-т ; [редкол.: І. Т. Богданов, Л. П. Сущенко, С. Г. Кушнірюк та ін.]. – Бердянськ : [Видавець О. В. Ткачук], 2013. – С. 67–77.
 13. Шошура, Н.  Рухова активність як складова частина підвищення розумової працездатності студентів-філологів [Текст] / Н. Шошура, О. Міщенко, Л. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 176–181.
 14. Яковлева, С.  Залежність розумової працездатності школярів з інтелектуальними вадами від стану вищих нервових процесів [Текст] / С. Яковлева // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школи : науково-методичний збірник / Інститут спеціальної педагогіки АПН України ; [редкол.: І. Д. Бех, Л. С. Вавіна, Т. П. Вісковатова та ін.]. – Запоріжжя : [Ін-т спеціальної педагогіки АПН України], 2006. – Т. 2, вип. 8. – С. 84–87.