Розкриття значення та ролі пейзажу на прикладах творів українського письменства

 1. Лапій, М. М.  Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка. Семантика і поетика [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.01.01 “Українська література” / М. М. Лапій ; МОН України, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів, 2016. – 20 с.

***

 1. Глеб, О.  Роль пейзажів у історичному романі у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай” та інтерпретація їх учнями під час роботи над текстом [Текст] / О. Глеб // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 7/8. – С. 30–32.
 2. Голяченко, Т. В.  Образи української природи в поезії Тараса Шевченка [Текст] / Т. В. Голяченко // Все для вчителя. – 2016. – № 4, квітень. – С. 55–56.
 3. Дятленко, Т.  Символічний пейзаж як елемент метафізичного виміру у романі В. Барки “Жовтий князь” [Текст] : до проблеми формування вмінь аналізувати пейзаж у прозових творах різних художніх систем / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 6. – С. 22–25 ; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 22–25 ; 2010. – № 4. – С. 14–17.
 4. Дятленко, Т.  Специфіка аналізу пейзажів у кіноповісті Олександра Довженка “Зачарована Десна” [Текст] / Т. Дятленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 3, березень. – С. 21–25.
 5. Клочек, Г.  Трохи пейзажно-географічної та предметно-побутової конкретики [Текст] : [у творах Тараса Шевченка] / Г. Клочек // Дивослово. – 2013. – № 10. – С. 28–32.
 6. Околітенко, Н.  Парадокс Хайєка на тлі українського пейзажу [Текст] : [про В. Омельченка] / Н. Околітенко // Дніпро. – 2007. – № 5/6. – С. 89–96.
 7. Петриченко, Н.  Український пейзаж як метафоричний засіб у прозі Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка і Антонія Погорєльського [Текст] / Н. Петриченко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 30–31.
 8. Пітерська, О.  Пейзаж у літературі й інших видах мистецтва [Текст] : 5-й клас : [моделювання системи уроків] / О. Пітерська // Світова література. Шкільний світ. – 2013. – № 22, листопад. – С. 11–21.
 9. Скриннік, Н. В.  Звукообрази як основні засоби пейзажотворення у віршах М. Вінграновського [Текст] / Н. В. Скриннік // Збірник наукових праць : у 2-х ч. / [редкол.: Н. І. Кириленко, М. В. Каленик, О. В. Багацька та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. ІІ : Природничі та гуманітарні науки : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2008 р.). – С. 132–136.
 10. Таровита, І.  Краса природи рідного краю в поезії Богдана-Ігоря Антонича [Текст] : поняття про ліричного героя / І. Таровита // Українська мова та література. – 2013. – № 5. – С. 10–11.
 11. Ткаченко, Ю. В.  Психологічний пейзаж як один із засобів відтворення внутрішнього світу героїв у новелістиці В. Стефаника [Текст] / Ю. В. Ткаченко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут філології ; [редкол.: В. В. Герман, О. М. Семеног, Л. М. Горболіс та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 350–355.
 12. Хомик, Т.  Пейзажні метафори в поезії Івана Франка [Текст] / Т. Хомик // Мандрівець. – 2008. – № 1. – С. 60–70.