Роль Магдебургзького права в історії України

Делімарський, Р. Ї.  Магдебургзьке право у Києві [Текст] / Р. Ї. Делімарський. – Київ : Видавничий Дім “Соборна Україна”, 1996. – 143 с.

***

Гудченко, З.  Містечка України [Текст] : [містечка Слобожанщини; Магдебурзьке право у піднесенні статусу поселення] / З. Гудченко // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 1. – C. 51–57.

Здавна Київщина за Магдебурзьким правом жила [Текст] / розмову вів А. Дупляк // Віче. – 2008. – № 23. – С. 45–46.

Кобилецький, М.  Магдебурське право як джерело рецепції римського права в Україні [Текст] / М. Кобилецький // Право України. – 2007. – № 8. – С. 121–125.

Кобилецький, М.  Суд і судочинство в містах України за Магдебурзьким правом [Текст] / М. Кобилецький // Право України. – 2008. – № 12. – С. 139–145.

Косович, В.  Ратуша як символ Магдебурзького права в Україні [Текст] / В. Косович // Історія в школі. – 2017. – № 9/10. – С. 23–30.

Магдебургское право // Большая Советская энциклопедия [Текст] / главный редактор А. М. Прохоров ; члены главной редакции: Н. К. Байбаков, А. А. Благонравов, Б. Е. Быховский и др. – третье издание. – Москва : Издательство «Советская энциклопедия», 1974. – Т. 15 : Ломбард – Мезитон. – С. 149–150.

Магдебургське право // Українська Радянська енциклопедія [Текст] / головна редкол.: О. К. Антонов, Б. М. Бабій, Ф. С. Бабмичев та ін. – Видання друге. – Київ : Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1981. – Т. 6 : Куликів – Мікроклімат. – С. 290.

Нагребецька, І.  Магдебурзьке право по-українському: від початків до сучасних реалій [Текст] : наша незалежна держава, яка з сивої давнини приєдналася до статуту про середньовічне міське право, однією з перших на пострадянському просторі беззастережно підписала Європейську хартію місцевого самоврядування… / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 110, 21 червня. – С. 6–7.

Павко, А.  Магдебурзьке право як форма місцевого самоврядування у Києві [Текст] / А. Павко // Історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 102–107.