Робота з обдарованими дітьми в ЗДО

Ільїна, Н. М.  Психологія творчості та обдарованості [Текст] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2019. – 227 с.

Сухий, О. Л.  Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі [Текст] : методичний посібник / О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга ; Національна академія педагогічних наук України ; Інститут обдарованої дитини. – Київ : [Інститут обдарованої дитини НАПН України], 2018. – 151 с.

***

Берлет, А.  Особливості роботи з розвитку обдарованості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на базі Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю [Текст] : [Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю] / А. Берлет // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 220–223.

Білоброва, Ю.  Виховний потенціал предметного малювання у формуванні творчих здібностей дітей молодшого дошкільного віку [Текст] / Ю. Білоброва // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 9–14.

Бойченко, М. А.  Креативність у структурі обдарованості: теоретико-методичний аспект [Текст] / М. А. Бойченко // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 68–71.

Гасанова, Е.  Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку [Текст] / Е. Гасанова, Є. Харькова // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 353–356.

Кривогуз, Д.  Інноваційні педагогічні технології роботи з розвитку обдарованості дошкільнят в позашкільному просторі [Текст] / Д. Кривогуз // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30–31 березня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 120–124.

Лобова, О.  Сутність творчості та обдарованості старших дошкільників в музично-театралізованій діяльності [Текст] / О. Лобова, О. Пономарчик // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 116–120.

Мовчан, Л.  Характерні особливості роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Л. Мовчан // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 25–26 квітня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 190–194.

Шинкаренко, О.  Про здібності й таланти [Текст] : знайти причину чи використати можливість? / О. Шинкаренко // Початкова освіта. – 2019. – № 2, січень. – С. 24–27.

Шпетна, А.  Сутність і структура творчих здібностей дошкільників [Текст] / А. Шпетна // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 квітня 2019 р. : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: Л. В. Пшенична, В. І. Шейко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Ч. 1. – С. 81–85.

Щорс, В. В.  У чому талановита дитина? Раннє виявлення обдарованості [Текст] / В. В. Щорс // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 4. – С. 13–21.

Яценко, Т. В.  Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі [Текст] / Т. В. Яценко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 8. – С. 52–54.