Ритміка швейцарського музиканта та педагога Еміля Жак-Далькроза

  • Клочко, В. В.  Самореалізація творчого потенціалу особистості в ритміці Далькроза [Текст] : [творчий потенціал майбутніх учителів музики й хореографії] / В. В. Клочко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 69–71.
  • Ключко, В. В.  Інтеркультурні аспекти системи ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза [Текст] / В. В. Ключко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 60–61.
  • Ключко, В. В.  Рухова інтерпретація музичних творів у ритміці Еміля Жак-Далькроза: наукова думка Польщі [Текст] / В. В. Ключко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 34–44.
  • Кононенко, Ю. В.  Методична система Е. Жака-Далькроза та її використання у музичному вихованні дошкільників [Текст] / Ю. В. Кононенко // Студентська наука – 2014 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки і психології ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 177–181.
  • Крамська, С. Г.  Ціннісні орієнтири методичних пошуків Е. Жак-Далькроза, К. Орфа, З. Кодая в умовах сучасного музичного виховання школярів [Текст] / С. Г. Крамська, А. А. Волік // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ «ВПП «Фабрика друку»], 2013. – Вип. 3. – С. 90–96.
  • Ніколаї, Г. Ю.  Генеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза та її функціонування в Європі [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 361–372.
  • Ніколаї, Г. Ю.  Функціонування художньо-педагогічної концепції Еміля Жака-Далькроза в польській системі освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 114–124.
  • Пастернак, А.  Ритміка Еміля Жак-Далькроза як метода полісенсорного розвитку [Текст] / А. Пастернак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 373–385.