Рецепція в літературознавстві (дослідження та літературна критика)

 • Білоус, П.  Постколоніальна рецепція української літератури періоду Київської Русі [Текст] / П. Білоус // Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 87–90.
 • Бончик, О. А.  Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини [Текст] / О. А. Бончик // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 383–386. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).
 • Брайко, О.  Нарис Г. Успенського “Випрямила” і новела В. Винниченка “Ланцюг”: рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби [Текст] / О. Брайко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 16–30.
 • Галич, О.  Олесь Гончар і західнослов’янські літератури: щоденникова рецепція [Текст] / О. Галич // Київська старовина. – 2011. – № 3. – С. 154–159.
 • Глушковецька, Н. А.  Творчість М. Цвєтаєвої та Б. Пастернака в епістолярній літературознавчій рецепції В. Стуса [Текст] / Н. А. Глушковецька // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 386–392. – (Серія “Літературознавство” ; №39).
 • Гнатюк, М.  Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики [Текст] / М. Гнатюк // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 37–45.
 • Гризун, А. П.  Сугестія та протосугестія “Празької школи” і Нью-Йоркської групи (дискурс рецепції та новаторство) [Текст] / А. П. Гризун // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 135–146.
 • Домчук, М. П.  Рецепція малої батьківщини у творчій долі Володимира Підпалого [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 109–115.
 • Зимомря, І.  Проза Емми Андрієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / І. Зимомря, Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : [Посвіт], 2013. – Вип. 6. – С. 172–181.
 • Зимомря, М.  Рецепція поетичної спадщини Тараса Шевченка в німецькомовному культурному просторі [Текст] / М. Зимомря, І. Зимомря // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 8–15.
 • Кемінь, А.  Англійська література у світлі рецепції творчості Анджели Картер [Текст] / А. Кемінь // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 411–416. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).
 • Кибальник, С. А.  К вопросу о рецепции Эдгара По в творчестве Гайто Газданова [Текст] / С. А. Кибальник // Филологические науки. – 2011. – № 3. – С. 36–45.
 • Козій, О.  Доробок Івана Чендея в контексті часу, аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція [Текст] / О. Козій // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 51–55.
 • Колкутіна, В. В.  Принципи функціонування ідейно-художніх концептів у творчості Тараса Шевченка [Текст] : рецепція Дмитра Донцова / В. В. Колкутіна // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 21–29.
 • Лавренчук, В.  Проблеми рецепції постаті Івана Мазепи в світовому письменстві [Текст] : [інтерпретація образу гетьмана в зарубіжній літературі] / В. Лавренчук // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 12. – С. 10–15.
 • Лазірко, Н.  Особливості рецепції творчості Райнера Рільке в критиці Володимира Державина [Текст] : [стаття присвячена творчій особистості німецького письменника] / Н. Лазірко, Н. Олексин // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : [Посвіт], 2013. – Вип. 6. – С. 182–188 ; Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 161–162.
 • Лисенко-Єржиківська, Н.  Російський переклад Ф. Сологуба творів Т. Шевченка в рецепції Є. Маланюка [Текст] / Н. Лисенко-Єржиківська // Слово і час. – 2010. – № 5. – С. 15–22.
 • Логвиненко, Ю.  Символізація явищ природи в системі поетичного мовлення дев’ятдесятників [Текст] : постмодерна рецепція образу світу / Ю. Логвиненко // Слово і час. – 2012. – № 10. – С. 42–47.
 • Любарець, Н.  Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема “Години” [Текст] / Н. Любарець // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 56–61.
 • Маланій, Н.  Багатовимірна рецепція творчості Генріха Бьолля [Текст] / Н. Маланій // Наукові записки / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 428–431. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).
 • Матвіїшин, В. Г.  Зарубіжна література й естетика у творчій рецепції Тараса Шевченка [Текст] / В. Г. Матвіїшин // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 12. – С. 2–9.
 • Мельник, О.  Творчість Миколи Маркевича: рецептивні та типологічні виміри [Текст] : [Маркевич Микола – визначний український історик, поет, знавець музики, етнограф, сумчанин (родом із Глухова)] / О. Мельник // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 196–207.
 • Мельник, О. В.  Байрон у творчій рецепції Тараса Шевченка [Текст] / О. В. Мельник // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 3. – С. 14–19 ; Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 12. – С. 10–15.
 • Мельників, Р.  Рецепція “філософічних ландшафтів” поетичного тексту [Текст] / Р. Мельників // Молода нація : альманах / [редкол.: І. Андрусяк, О. Доній (голова), Т. Батенко та ін.]. – Київ : Смолоскип, 1998. – № 9. – С. 129–133.
 • Міщук, У.  Рецепція світу в мовотворчості Василя Стуса [Текст] / У. Міщук // Молода нація : альманах / [редкол.: Р. Семків, П. Вознюк, О. Обертас та ін.]. – [Київ] : Смолоскип, [2006]. – № 1 (38). – C. 177–182.
 • Олександр, А.  Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу “Biuletyn polsko-ukrainski” [Текст] / А. Олександр // Слово і час. – 2011. – № 1. – С. 41–52.
 • Підопригора, С.  Художня рецепція комплексу Валенрода у романному триптиху “Вогненний стовп” Романа Іваничука [Текст] / С. Підопригора // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 10. – С. 7–10.
 • Проців, Г. Ф.  Літературно-критична рецепція роману Л. Фейтвангера “Потворна герцогиня” [Текст] : матеріали до вивчення творчості письменника у вишах / Г. Ф. Проців // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 6. – С. 47–49.
 • П’ятаченко, С. В.  Специфіка фольклорно-літературної рецепції регіональної етнокультури [Текст] / С. В. П’ятаченко // Фольклор: мовно-літературні особливості дискурсу : монографія / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [авторський колектив: С. В. П’ятаченко, Н. І. Кириленко, В. В. Герман та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Розділ 1. – С. 8–50.
 • Свиридюк, Л.  Рецепція роману “Чік” В. Геррндорфа у національній літературі [Текст] / Л. Свиридюк // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 171–172.
 • Семків, Р.  Особливості рецепції мітичних структур [Текст] : (на прикладі творів “Марко Проклятий О. Стороженка, “Страшна помста” М. Гоголя, “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського та стрілецької поезії 1914–1920 років) / Р. Семків // Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1997. – № 5. – С. 92–94.
 • Сипливець, С.  Рецепція діяльності українського міста, села та хутора в драматургії В. Самійленка [Текст] / С. Сипливець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 5. – С. 5–8.
 • Сипливець, С.  Українська культура в художній рецепції Володимира Самійленка-поета [Текст] / С. Сипливець // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 61–64 ; Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 49–54.
 • Сироїд, Д.  Агіографічний канон: проблеми рецепції [Текст] / Д. Сироїд // Слово і час. – 2013. – № 9. – С. 59–65.
 • Слабошпицький, М.  Рецепція України для світу [Текст] / М. Слабошпицький // Київ. – 2011. – № 7/8. – С. 160–173.
 • Смілянська, В.  Воєнна проза Леоніда Смілянського: гримаси рецепції [Текст] / В. Смілянська // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 71–85.
 • Смілянська, В.  Сучасна рецепція феномену Тараса Шевченка [Текст] : (неоміфологічний аспект) / В. Смілянська // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 4–10.
 • Тимченко, А.  Василь Стус: рецепція творчості Володимира Свідзінського [Текст] / А. Тимченко // Молода нація : альманах / [редкол.: Р. Семків, П. Вознюк, О. Обертас та ін.]. – [Київ] : Смолоскип, [2006]. – № 1 (38). – С. 142–150.
 • Ткачук, О.  Відлуння стоїчної філософії в ліриці Івана Франка [Текст] / О. Ткачук // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 36–42.
 • Угляй, Л.  Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / Л. Угляй, І. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 172–174.
 • Хомеча, Н.  …”А слава заповідь моя”: Тарас Шевченко в рецепції поетів кінця ХХ – початку ХХІ століття [Текст] / Н. Хомеча // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 11–16.
 • Черниш, А.  Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького “Поет із пекла (Тодось Осьмачка)” [Текст] / А. Черниш // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 16–20.
 • Янусь, Н.  Ян Каспрович – Роберт Бернс [Текст] : польська рецепція шотландського поета / Н. Янусь // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 83–87.