Репродуктивне здоров’я учнівської та студентської молоді

Лукащук-Федик, С. В.  Репродуктивна культура особистості [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Лукащук-Федик. – Тернопіль : Астон, 2004. – 175 с.

Оржеховська, В. М.  Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх [Текст] : навч.-метод. посібник / В. М. Оржеховська, Л. І. Габора. – Київ : Вид-во “ХІК”, 2004. – 219 с.

Основи репродуктивного здоров’я [Текст] : методичні рекомендації для кураторів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Кафедра медико-біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я ; [розробники : Т. Г. Трофанова, С. В. Страшко, С. С. Дем’яненко]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], [2012]. – 23 с.

Трофанова, Т. Г.  Збірник статей, виступів та публікацій з питань репродуктивного здоров’я [Текст] / Т. Г. Трофанова. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 74 с.

Юдина, Ю.  Репродуктивное здоровье [Текст] / Ю. Юдина, А. Опанасенко. – [Б. м.] : [Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине], [2012]. – 27 с. : ил.

***

Гайдар, М. В.  Шляхи поліпшення репродуктивного здоров’я підлітків в умовах сучасного суспільства [Текст] / М. В. Гайдар // Сучасна молодь : крок у майбутнє : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 84–88.

Голованець, О. М.  Репродуктивне здоров’я – складова статевого виховання підлітків [Текст] / О. М. Голованець // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 11–13.

Іваненко, Л. М.  Ставлення студентської молоді до репродуктивного здоров’я [Текст] / Л. М. Іваненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обласної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 309–313.

Калиниченко, Д. О.  Перспективи використання освітнього потенціалу “Клінік, дружніх до молоді” щодо збереження репродуктивного здоров’я населення [Текст] / Д. О. Калиниченко // Педагогіка здоров’я : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Освіта і здоров’я”, 27–28 квітня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 46–49.

Краснокутська, В. І.  Стан статевого та репродуктивного здоров’я підлітків Сумської області та України [Текст] / В. І. Краснокутська, Ж. О. Гиленко // Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичних конференцій, 17–19 квіт. 2006 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т гігієни і медичної екології ім. О. М. Марзеєва ; Академія МН України ; [редкол.: О. О. Єжова, І. О. Калиниченко, О. І. Іванова, Л. М. Іваненко]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2006. – С. 167–176.

Лукащук-Федик, С. В.  Дослідження ціннісно-мотиваційних установок студентів до проблеми формування та збереження репродуктивного здоров’я [Текст] / С. В. Лукащук-Федик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 452–463.

Лукащук-Федик, С. В.  Репродуктивне здоров’я студентської молоді як педагогічна проблема [Текст] / С. В. Лукащук-Федик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 113–122.

Махтєєва, А. О.  Фактори, що впливають на репродуктивне здоров’я молоді [Текст] : 9 клас : [урок з основ здоров’я] / А. О. Махтєєва // Основи здоров’я. – 2018. – № 5. – С. 21–24.

Сіренко, В. В.  Сучасні напрями формування та збереження репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків [Текст] / В. В. Сіренко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 10. – С. 141–146.

Суматохин, С. В.  Формирование у подростков ответственного отношения к репродуктивному здоровью [Текст] / С. В. Суматохин // Воспитание школьников. – 2013. – № 5. – С. 22–27.

Товкун, Л. П.  Статеве виховання як фактор впливу на репродуктивне здоров’я [Текст] / Л. П. Товкун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 128–136.

Трофанова, Т. Г.  Формування репродуктивного здоров’я учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема [Текст] / Т. Г. Трофанова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / МОН України, Ін-т інновац. технолог. і змісту освіти ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 54. – С. 87–91.

Федорова, О. П.  Репродуктивне здоров’я молоді: фактори впливу і ризики [Текст] : заняття з елементами тренінгу для учнів 9-го класу / О. П. Федорова // Основи здоров’я. – 2019. – № 2. – С. 24–28.