Релігійні мотиви та їх вираження у творчості письменників

 • Бондаренко, Н.  Формовияви релігійної самосвідомості Тараса Шевченка [Текст] / Н. Бондаренко, М. Скляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 3. – С. 31–36.
 • Головань, Т.  Ян Твардовський і Василь Барка, або Про два різновиди релігійної поезії [Текст] / Т. Головань // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 5. – С. 78–81.
 • Горболіс, Л.  Ідеал людини у світлі народно-релігійної моралі в оповіданнях Т. Бордуляка [Текст] / Л. Горболіс // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 3. – С. 45–51.
 • Горболіс, Л.  Народнорелігійна мораль і проблема збереження довкілля у світорозумінні героїв української прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / Л. Горболіс // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 55–59.
 • Горболіс, Л. М.  Система образів як ключ до розуміння питань релігії у повісті Б. Лепкого “Вадим” [Текст] / Л. М. Горболіс // Філологічні науки : зб. наук. пр. / [редкол.: В. В. Поставний, П. І. Білоусенко, С. О. Швачко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – С. 128–135.
 • Гуляк, А.  Віддзеркалення релігійного світогляду Тараса Шевченка у художній системі “Кобзаря” [Текст] / А. Гуляк // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 9–14.
 • Дуброва, О.  В. Вітмен як “новітній Христос американської релігії” [Текст] / О. Дуброва // Зарубіжна література. – 2012. – № 11, червень. – С. 17–20.
 • Дубровський, Р.  Релігійна віра як джерело поетичної творчості Галини Гордасевич [Текст] / Р. Дубровський // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 62–66.
 • Зимомря, І.  Проза Емми Андрієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / І. Зимомря, Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : [Посвіт], 2013. – Вип. 6. – С. 172–181.
 • Йосипенко, С.  Філософія, релігія, модерність Григорія Сковороди [Текст] : з виступу на VI Академічній дискусії (пряма мова) / С. Йосипенко // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 51–52.
 • Ільницька, Г.  Християнська традиція в контексті філософсько-релігійних шукань Хорхе Луїса Борхеса [Текст] / Г. Ільницька // Слово і час. – 2005. – № 5. – С. 40–48.
 • Руднева, Е. Г.  “Я не думал о религиозном – тогда…” [Текст] : о жанре “Неупиваемой Чаши” И. С. Шмелева / Е. Г. Руднева // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2007. – № 1. – С. 74–81.
 • Угляй, Л.  Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / Л. Угляй, І. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 172–174.