Релігійне виховання учнівської молоді зарубіжних країн: історія та сучасність

 • Артерчук, Т. О.  Релігійне виховання в закладах середньої освіти ФРН : 1945–2005 рр. [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. О. Артерчук ; Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2011. – 20 с.

***

 • Артерчук, Т.  Релігійне виховання учнівської молоді у Німеччині у 80–90-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. Артерчук // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 6. – С. 89–94.
 • Артерчук, Т. О.  Перспективи використання в Україні німецької моделі виховання релігійності школярів [Текст] / Т. О. Артерчук // Наукові записки / Національний університет “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного університету “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 331–339. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Гильмиярова, С.  Религиозное образование в средних школах США [Текст] / С. Гильмиярова // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 80–83.
 • Дерек, Д.  Школа і церква в контексті релігійно-державних взаємин: американський досвід [Текст] : [освіта в США] / Д. Дерек // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1, січень-лютий. – С. 59–63.
 • Ислаев, Ф. Г.  Новокрещенские школы Поволжья [Текст] / Ф. Г. Ислаев // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 83–87.
 • Ланкшир, Д. В.  Подвійна мета релігійної освіти в англіканських школах Англії та Вельсу [Текст] : короткий огляд : [історія та сучасне становище релігійної освіти] / Д. В. Ланкшир // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Видавництво Національного університету “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 378–384. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Лаухіна, І.  Проблеми релігієзнавчої освіти в сучасному французькому шкільництві [Текст] / І. Лаухіна // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 17–22.
 • Ловат, Т.  Роль релігійного виховання у розв’язанні міжкультурних та міжрелігійних розбіжностей [Текст] : [Європейський контекст : Австралія] / Т. Ловат // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 15–19.
 • Локшина, О. І.  До питання про релігійне знання в змісті освіти державних шкіл США [Текст] / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 123–129.
 • Клітцинг, М.  Система освіти в Німеччині [Текст] / М. Клітцинг // Директор школи. Україна. – 2010. – № 5. – С. 19–22.
 • Метлик, И. В.  Изучение религий и воспитание учащихся в современной российской школе [Текст] / И. В. Метлик // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 51–61.
 • Мішак, В. М.  Використання досвіду релігійної освіти учнів в австрійській школі для духовно-морального виховання молоді України [Текст] / В. М. Мішак // Наукові записки / Національний університет “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Видавництво Національного університету “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 363–370. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Моравчикова, М.  Конфессиональное воспитание и образование в Словацкой республике [Текст] / М. Моравчикова // Народное образование. – 2006. – № 7. – С. 45–48.
 • Никандров, Н. Д.  Православные традиции, семья и школа в современной России [Текст] / Н. Д. Никандров // Педагогика. – 2005. – № 1. – С. 5–12.
 • Снапковская, С. В.  Конфессиальный фактор в развитии образования в Беларуси в 60-е XIX – начала ХХ века [Текст] / С. В. Снапковская // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 90–97.