Релігійна освіта в Україні та світі. Церковні школи: історичний та сучасний аспекти (статті)

 • Бондар, Л.  Особливості диференційованого підходу до навчального процесу в закладах освіти духовного відомства (кінець ХІХ ст. – до 1917 р.) [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 62–67.
 • Вечканова, Н. Ф.  Духовна просвіта молоді на основі ONLINE-освіти [Текст] / Н. Ф. Вечканова // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 19–23. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Гильмиярова, С.  Религиозное образование в средних школах США [Текст] / С. Гильмиярова // Педагогика. – 2008. – № 2. – С. 80–83.
 • Денисенко, В.  Гетьман Мазепа і духовна освіта [Текст] / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2009. – № 1/2. – С. 155–158.
 • Докторович, Г.  Викладання предметів духовно-морального спрямування в закладах освіти Cумської області [Текст] / Г. Докторович // Протестантська реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць : [І Науково-практична конференція з міжнародною участю] / Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Українська євангельська семінарія, м. Київ ; [редкол.: В. О. Гура, С. Л. Головін, М. М. Мокієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 63–73.
 • Жарковская, Т. Г.  Наглядность в духовно-нравственном образовании [Текст] / Т. Г. Жарковская // Педагогика. – 2013. – № 7. – С. 67–73.
 • Ислаев, Ф. Г.  Новокрещенские школы Поволжья [Текст] / Ф. Г. Ислаев // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 83–87.
 • Кириченко, А.  Духовне виховання й духовна освіта в авторській школі М. П. Гузика [Текст] / А. Кириченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 6. – С. 71–88.
 • Клітцинг, М.  Система освіти в Німеччині [Текст] / М. Клітцинг // Директор школи. Україна. – 2010. – № 5. – С. 19–22.
 • Ковалів, І.  Релігійні школи: тепер за ліцензією [Текст] : “УК” проаналізував закон України, який легалізує такі заклади : [закон № 498 легалізує вже наявні школи і дитсадки, засновані церквами] / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 133, 24 липня. – С. 1, 4.
 • Козырев, Ф. Н.  Религиозный компонент духовно-нравственного воспитания [Текст] / Ф. Н. Козырев // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 62–71.
 • Колоскова, Ж. В.  Церковний спів як предмет у системі церковної освіти Єлисаветградщини [Текст] : (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Ж. В. Колоскова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 21–30.
 • Крижановський, Р. А.  Актуальність і високий статус духовно-світської освіти в ракурсі морального виховання на прикладі ХГЕВУ [Текст] : [ХГЕВУ – Харківський гуманітарно-економічний відкритий університет] / Р. А. Крижановський, С. І. Маковецька, О. В. Терещенко // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 239–246. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Кришмарел, В. Ю.  Релігійна етика чи релігійна освіта? Точки дотику та методологічні проблеми впровадження [Текст] / В. Ю. Кришмарел // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 231–238. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Кулик, Н.  Забутий світ церковних шкіл [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 30, 27 липня. – С. 14.
 • Кулик, Н.  Міфи та реалії церковнопарафіяльної освіти [Текст] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 34, 24 серпня. – С. 14–15.
 • Ланкшир, Д. В.  Подвійна мета релігійної освіти в англіканських школах Англії та Вельсу [Текст] : короткий огляд : [історія та сучасне становище релігійної освіти] / Д. В. Ланкшир // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 378–384. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Лаухіна, І.  Проблеми релігієзнавчої освіти в сучасному французькому шкільництві [Текст] / І. Лаухіна // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 17–22.
 • Ловат, Т. Д.  Міжконфесійна освіта та феноменологічний метод [Текст] / Т. Д. Ловат // Шлях освіти. – 2013. – № 2. – С. 33–35.
 • Марчук, О. О.  Специфіка духовно-просвітницьких центрів та церковних братств Волині ХІХ століття в процесі духовно-морального виховання молодого покоління [Текст] / О. О. Марчук // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 104–109. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Метлик, И. В.  Изучение религий и воспитание учащихся в современной российской школе [Текст] / И. В. Метлик // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 51–61.
 • Мішак, В. М.  Використання досвіду релігійної освіти учнів в австрійській школі для духовно-морального виховання молоді України [Текст] / В. М. Мішак // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 363–370. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Моравчикова, М.  Конфессиональное воспитание и образование в Словацкой республике [Текст] / М. Моравчикова // Народное образование. – 2006. – № 7. – С. 45–48.
 • Попович, В. М.  Аксіологічні уявлення в груповій свідомості студентів вищих духовних навчальних закладів [Текст] / В. М. Попович // Практична філософія. – 2016. – № 2. – С. 23–28.
 • Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів [Текст] : закон від 02.06.15 р., № 498-VIII / Україна // Голос України. – 2015. – № 117, 3 липня. – С. 4.
 • Про внесення змін до Порядку державного визначення документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами [Текст] : постанова від 09.08.17 р., № 595 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 10. – C. 88–91.
 • Про державне визначення документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами [Текст] : постанова від 19 08. 15 р., № 652 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 175, 23 вересня. – С. 9.
 • Сєдова, Т. М.  Духовна освіта дівчат у Криму вкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / Т. М. Сєдова // Наукові записки / Національний ун-т “Острозька академія” ; [редкол. випуску: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. ]. – Острог : [Вид-во Національного ун-ту “Острозька академія”], 2012. – Вип. 21 : Тематичний випуск “Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід”. – С. 70–75. – (Серія “Психологія і педагогіка”).
 • Снапковская, С. В.  Конфессиальный фактор в развитии образования в Беларуси в 60-е XIX – начала ХХ века [Текст] / С. В. Снапковская // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 90–97.
 • Становлення церковнопарафіяльної школи [Текст] : [з минулого номера газети розпочата серія публікацій про церковну освіту в Україні] / підготувала Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – № 31/32, 10 серпня. – С. 14.
 • Старосельский, В.  “Семинария – не награда, а крест и ответственность” [Текст] : в Сумской духовной семинарии будут обучаться не только парни, но и девушки / В. Старосельский // Ваш шанс. – 2015. – № 45, 11–18 ноября. – С. 19 А.
 • Фазан, В. В.  Передумови вивчення педагогіки в навчальних духовних закладах Києво-Печерської Лаври у ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст] / В. В. Фазан // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 1. – С. 11–13.
 • Хромець, В. Л.  Світськість та конфесійність в теорії і практиці богословської освіти [Текст] : [історичні передумови виникнення концепту світськості держави і освіти в Україні] / В. Л. Хромець // Практична філософія. – 2016. – № 1. – С. 130–138.