Релігійні ознаки українських літературних творів

Баран, Г.  Очима чесними Христовоскресними поеми тчуть [Текст] : релігійна лексика в збірці Павла Тичини “Сонячні кларнети” / Г. Баран // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 5. – С. 29–339.

Венгринюк, Х. Ю.  Віра як “інакший світ” Наталени Королевої в умовах заблокованої культури [Текст] / Х. Ю. Венгринюк // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 44–47. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).

Галина, Л.  Християнський аспект літературної творчості Ольги Кобилянської [Текст] / Л. Галина // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 20–27.

Горболіс, Л. М.  Система образів як ключ до розуміння питань релігії у повісті Б. Лепкого “Вадим” [Текст] / Л. М. Горболіс // Філологічні науки : зб. наук. праць / [редкол.: В. В. Поставний, П. І. Білоусенко, С. О. Швачко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – С. 128–135.

Григорчук, Ю.  Риси інтелектуалізму в романі Віри Вовк “Паломник” [Текст] / Ю. Григорчук // Слово і час. – 2015. – № 2. – С. 50–57.

Дмитрів, І.  Євангельський символ у поезії групи “Логос” [Текст] : [літературне життя Західної України міжвоєнного періоду ХХ століття; католицькі письменники об’єдналися в групу “Логос”; літературознавці, які досліджували творчість групи: Грицков’ян Я., Романенчук Б., Рудницький Л., Салига Т., Хороб С., Гром’як Л.] / І. Дмитрів // Українські літературознавчі наближення / під ред. І. Набитовича. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006. – С. 81–92.

Дрозд, Л.  Модифікація жанру поетичної молитви у поетів-вісниківців [Текст] : [поети-вісниківці: Маланюк Є., Клен Ю., Лятуринська О., Лівицька-Холодна Н., Ольжич О., Стефанович О.] / Л. Дрозд // Українські літературознавчі наближення / під ред. І. Набитовича. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006. – С. 93–104.

Дюкова, Е.  Паломницький жанр на перехресті культурних традицій Центральної і Західної Європи XVI-XVII ст.: “Апологія” Мелентія Смотрицького, “Перегринація” Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне “Слово про якогось там старця” [Текст] : давня українська література / Е. Дюкова // Слово і час. – 2010. – № 7. – С. 59–70.

Зимомря, І.  Проза Емми Андрієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / І. Зимомря, Л. Угляй // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : [Посвіт], 2013. – Вип. 6. – С. 172–181.

Ісіченко, І. (архієпіскоп).  Поетична концепція збірки Кирила Транквіліонова Ставровецького “Перло многоценноє” [Текст] : [збірка 1646 р.] / І. Ісіченко // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 22–32.

Карнаух, Л.  Метаморфози людини бароко в “Київських чудах” Петра Могили [Текст] : [про агіографічні новели П. Могили] / Л. Карнаух // Молода нація : альманах. – Київ : Смолоскип, 1999. – № 13. – С. 113–119.

Ленська, С.  Образ Богородиці в українській поезії ХХ століття [Текст] / С. Ленська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 1. – С. 33–38.

Руда, О.  Художні особливості поетиччного циклу Лазаря Барановича “Snop Meki krola Bolesci Iezusa Christusa (Trag Edia Witlkopiatkowa Wystawiony)” [Текст] / О. Руда // Слово і час. – 2015. – № 6. – С. 27–34.

Савка, М.  Поетика образу головного героя в романі Леоніда Мосендза Останній пророк [Текст] : [головний герой історичного роману – Єгоханан (Іван Хреститель)] / М. Савка // Українські літературознавчі наближення / під ред. І. Набитовича. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2006. – С. 205–213.

Ткаченко, Д.  Б.-І. Антонич “Вишні”, “Різдво”, “Зелена Євангелія” [Текст] : 11 клас / Д. Ткаченко // Українська мова та література. – 2012. – № 18, вересень. – С. 37–39.

Угляй, Л.  Проза Емми Андієвської та Тоні Моррісон: релігійні мотиви як об’єкт рецепції [Текст] / Л. Угляй, І. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 172–174.