Рекреаційно-туристична діяльність в Україні

Алєшугіна, Н. О.  Вплив наслідків аварії на ЧАЕС на розвиток туристично-рекреаційної діяльності в Україні [Текст] / Н. О. Алєшугіна // Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 30-ої річниці аварії на ЧАЕС) : Міжнародна науково-практична конференція, (20–22 квітня 2016 р.) : матеріали доповідей / МОН України, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівська філія ДУ “Ін-т охорони грунтів” та ін. ; [редкол.: М. О. Барановський, А. І. Вовк, Н. І. Дроздова та ін.]. – Ніжин : [Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя], 2016. – С. 67–69.

Бабікова, К. О.  Системний підхід до еколого-економічного забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму [Текст] / К. О. Бабікова // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 44–47.

Баштовий, М. Г.  Рекреаційні сукцесії лісових екосистем та їх функціональне зонування як об’єктів зеленого туризму [Текст] / М. Г. Баштовий // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 125–129.

Влащенко, Н. М.  Формування інвестиційного клімату вітчизняного туристсько-рекреаційного комплексу [Текст] / Н. М. Влащенко, І. О. Чурицька // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 21–26.

Воронко, А. В.  Роль водоспадів у туристично-рекреаційній діяльності [Текст] / А. В. Воронко // Регіон-2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, (14–15 квітня 2016 р., м. Харків) / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Факультет геології, географії, рекреації і туризму та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, К. А. Нємець, К. В. Мезенцев та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2016. – С. 130–133.

Єфименко, А. М.  Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу Волинської області [Текст] / А. М. Єфименко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 24–27.

Жупаненко, А. В.  Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери [Текст] / А. В. Жупаненко // Молодий вчений. – 2015. – № 3 (18), ч. 1. – С. 69–71.

Звіздун, Н. І.  Теоретичні аспекти туристських походів в рекреаційно-оздоровчої діяльності студентської молоді [Текст] / Н. І. Звіздун, М. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 65–67.

Івашина, Л. П.  Проблеми та можливості розвитку рекреації і туризму в Сумській області [Текст] / Л. П. Івашина // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / [ редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 147–149.

Коблюк, А. М.  Проектування туристсько-рекреаційного комплексу в Житомирській області [Текст] / А. М. Коблюк // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 58–62.

Ковтун, Г. І.  Розвиток туристично-рекреаційної діяльності Сумського регіону [Текст] / Г. І. Ковтун // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 182–187.

Колотуха, О. В.  Соціально-економічні фактори та рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградської області [Текст] / О. В. Колотуха, О. Л. Миргородська // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 164–169.

Купач, Т. Г.  Аналіз туристсько-рекреаційного базису Херсонської області для розвитку сільського зеленого туризму [Текст] / Т. Г. Купач, А. В. Панич // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 158–162.

Марчинская, О. А.  Экологический туризм – одна из форм освоения рекреационных зон Национального природного парка “Белобережье Святослава” [Текст] / О. А. Марчинская // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 169–172.

Маслиган, О. О.  Інституціональне середовище розвитку кластерів туризму і рекреації у регіонах [Текст] / О. О. Маслиган, Г. В. Машіка // Економіка та держава. – 2020. – № 4. – С. 74–80.

Маслиган, О. О.  Особливості використання категорії регіон у адресації пакетів керівних впливів в сфері туризму і рекреації [Текст] / О. О. Маслиган, Е. В. Тодьєрішко // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 78–82.

Молодушко, Ю. М.  Характеристика та оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу Івано-Франківської області [Текст] / Ю. М. Молодушко // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (23 листопада 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; [редкол.: В. І. Шейко, В. А. Косяк, О. Ю. Кудріна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 185–189.

Новацький, Р.  Перспективи розвитку активного туризму на курортах Клодзької долини [Текст] / Р. Новацький // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / МОН України, Львівський держ. ун-т фізичної культури ; [гол. ред. Ю. Бріскін]. – Львів : [Львівський держ. ун-т фізичної культури], 2017. – № 1 (27). – С. 87–93.

Павлюк, С. М.  Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичного природокористування територій Івано-Франківської області з позиції сільського туризму [Текст] / С. М. Павлюк // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 2–3 квітня 2015 р. / МОН України, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного ун-ту ; Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та ін. ; [гол. ред. С. М. Неділько ; редкол.: О. А. Любінцева, О. В. Колотуха, А. В. Залевський та ін.]. – Кіровоград : [КЛА НАУ], 2015. – С. 228–233.

Пангелова, Н.  Демографічні аспекти організації рекреаційно-туристичної діяльності [Текст] / Н. Пангелова, Б. Пангелов // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2015. – № 2. – С. 142–145.

Пересадько, В. А.  Картографічне забезпечення туристичної і рекреаційної діяльності в Україні [Текст] / В. А. Пересадько, К. В. Родненко // Туристичні тренди-2017: інновації, бренди, дестинації : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри туристичного бізнесу / МОН України, Харківський торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту та ін. ; [редкол.: К. Д. Гурова, Н. Ю. Олійник]. – Харків : [Цифра-Принт], 2017. – С. 212–216.

Рибій, А. О.  Оцінка рекреаційно-туристичної привабливості Хмельницької області (за матеріалами соціологічного дослідження) [Текст] / А. О. Рибій // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 166–170.

Смирнов, І. Г.  “Білий Слон” як чинник розвитку туризму у Карпатському регіоні [Текст] : [рекреаційний потенціал унікальної споруди найвищих гір Українських Карпат – Піп Іван Чорногірський, як бувша польська астрономо-метереологічна обсерваторія] / І. Г. Смирнов // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 237–242.

Телебенєва, Є. Ю.  Туристсько-рекреаційні ресурси Одеської області [Текст] / Є. Ю. Телебенєва, А. Р. Кузнецова // Регіон-2017: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2017 р., м. Харків. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2017. – С. 179–181.

Телебєнєва, Є. Ю.  Сучасний стан та особливості використання туристсько-рекреаційних ресурсів Сумської області [Текст] / Є. Ю. Телебєнєва, Ю. О. Щукіна // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 246–249.

Телебєнєва, Є. Ю.  Сучасний стан туристсько-рекреаційних ресурсів Львівщини [Текст] / Є. Ю. Телебєнєва, А. Р. Кузнецова // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2018 р., м. Харків / МОН України, Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна, Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка та ін. ; [редкол.: Л. М. Нємець, М. О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. – С. 242–245.

Ткаченко, Д. О.  Сучасні особливості розвитку рекреаційного туризму [Текст] / Д. О. Ткаченко, В. М. Зігунов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми): у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 349–353.

Труніна, І. М.  Туристично-рекреаційної сфера: система забезпечення конкурентоспроможності регіону [Текст] / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. С. Ліхопосова // Технології та інфраструктура транспорту : тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, 14–16 травня 2018 р., м. Харків / Український державний університет залізничного транспорту ; Транспортна академія України ; Підйомно-транспортна академія наук України та ін. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – Ч. 2. – С. 210–211.

Уварова, Г.  Рекреаційно-туристичний потенціал України [Текст] / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 2. – С. 29–36.

Шацька, З. Я.  Стратегічні напрями розвитку медичного туризму в Україні в контексті використання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону [Текст] / З. Я. Шацька, В. І. Билініна // Економіка та держава. – 2019. – № 10. – С. 87–92.

Яроменко, О. В.  Аналіз рекреаційно-туристського потенціалу Дубенського району Рівненської області [Текст] / О. В. Яроменко, Т. С. Глушкова, А. В. Слюсар // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 161–164.