Реформування повної загальної середньої освіти в Україні (1991–2023 рр.)

Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти [Текст] : Бюлетень: №2 /2001. – Київ, 2001. – 47 с.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики [Текст] / МОН України ; [під заг. ред. В. Андрущенка]. – Київ : К. І. С., 2003. – 294 с.

***

10 пріоритетів в освіті на 2019 рік [Текст] // Управління школою. – 2019. – № 4/6. – С. 2–5.

Василь Кремень: Переходячи до дванадцатирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу [Текст] / спілкувався Максим Короденко // Освіта України. – 2016. – № 4, 1 лютого. – С. 5.

Вауліна, О.  Реформа школи: знаємо, куди рухатися [Текст] / О. Вауліна // Голос України. – 2016. – № 181, 23 вересня. – С. 10.

Вишневський, О.  До питання стратегії освітніх реформ в Україні [Текст] / О. Вишневський // Освіта. – 2015. – № 19, 22-29 квітня. – С. 5.

Вишневський, О.  Реформування змісту освіти: точка відліку [Текст] / О. Вишневський // Освіта. – 2015. – № 28/29, 4-9 липня. – С. 6.

Воронцов, П.  Чи є відчуття, що наша школа стала новою? [Текст] / П. Воронцов // Голос України. – 2018. – № 207, 2 листопада. – С. 10.

Галата, С.  Нова школа: місія здійсненна [Текст] : [реформування шкільної освіти в Україні] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – № 41/42, 24 жовтня. – С. 12.

Галата, С.  Рік хвилювань і руху вперед [Текст] : : [сучасна наука, позашкільна освіта, реформа НУШ] / С. Галата // Освіта України. – 2019. – № 50, 23 грудня. – С.12–13.

Гриневич, Л.  Надто важливий. Чому потрібно прийняти новий закон про освіту? [Текст] : [реформування середньої освіти, новації у школі, система мотивації та підвищення кваліфікації вчителів] / Л. Гриневич // Освіта України. – 2017. – № 25, 26 червня. – С. 5.

Децентралізація і реформа освітньої мережі: потрібна термінова робота над помилками [Текст] : погляд із-за кордону // Голос України. – 2019. – № 233, 5 грудня. – С. 4.

Дробноход, М.  Про реформування освітньої галузі України в контексті проблем і тенденцій розвитку глобалізованого світу [Текст] / М. Дробноход // Освіта і управління. – 2010. – Т. 13, № 4. – С. 7–17.

Європейський вимір українських реформ [Текст] : [наукова-практична конференція «Європейський вимір українських освітніх реформ»] // Освіта України. – 2016. – № 9/10, 14 березня. – С. 46.

Завойко, Н. О.  Якою має бути шкільна освіта: погляд зсередини та зовні [Текст] / Н. О. Завойко, І. Г. Гоцуленко // Управління школою. – 2018. – № 28/29/30. – С. 21–26.

Закон «Про освіту» – на фінішній прямій [Текст] / підготував Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 25, 26 червня. – С. 8–9.

Засєкіна, Т.  Загальноосвітня школа як активна соціально-педагогічна система [Текст] : [реформування загальної середньої освіти] / Т. Засєкіна // Педагогічна газета. – 2018. – № 5, вересень-жовтень. – С. 3.

Засєкіна, Т.  Компетентності та результати навчання як системотвірні елементи освітнього процесу [Текст] / Т. Засєкіна, Д. Засєкін // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 49–57.

Кавалеров, В.  Компоненти, які впливають на якість освіти [Текст] : якісні зміни – якісна освіта / В. Кавалеров, Л. Задорожна // Управління освітою. – 2011. – № 5, березень. – С. 6–10.

Калініна, Л.  І розподілення відповідальності [Текст] : [якість освіти європейського ґатунку; основні законодавчі моменти реформування управління закладами освіти в загальній середній освіті та його правовому забезпеченні] / Л. Калініна // Освіта. – 2015. – № 51/52, 23-30 грудня. – С. 3.

Кирей, Р.  Чому реформа школи викликає гарячі дискусії? [Текст] / Р. Кирей // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 227, 26 листопада. – С. 1, 4.

Кириченко, О.  Економіка освіти України: проблеми та перспективи реформування [Текст] / О. Кириченко, Л. Паращенко // Вища школа. – 2008. – № 2. – С. 46–51.

Кільова, Г.  Сучасний стан та перспективи реформування і розвитку системи освіти в Україні [Текст] / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 66–70.

Кірік, Т.  Реформи освіти в України у світлі західних інноваційних ідей [Текст] : [аналізуються неогуманістичні ідеї більш ніж 100 філософів, соціологів і психологів світу] / Т. Кірік // Вища школа. – 2016. – № 6. – С. 40–49.

Климко, Л. В.  Інноваційне освітнє середовище в умовах реформування освіти [Текст] / Л. В. Климко // Управління школою. – 2019. – № 22/24. – С. 80–82.

Ковалів, І.  Від дитсадка до магістратури [Текст] : [шкільна реформа 12-річної школи в Україні] / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 2, 4 січня. – С. 5.

Колупаєва, А.  Освітнє реформування: методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими потребами [Текст] / А. Колупаєва // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 1. – С. 7–13.

Короденко, М.  Модернізація змісту в умовах реформування української школи [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. – № 49, 17 грудня. – С. 12–13.

Короденко, М.  Реформування триватиме [Текст] : міністр освіти і науки Сергій Квіт і перший заступник міністра Інна Совсун провели змістовний брифінг, присвячений актуальним питанням галузі / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 6, 15 лютого. – С. 4.

Корсак, К.  Межі використання ідей постмодернізму в реформуванні освіти України [Текст] / К. Корсак // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 50–55.

Красняков, Є.  Реформування національної освіти в контексті гарантованого організаційно-фінансового забезпечення [Текст] / Є. Красняков // Рідна школа. – 2016. – № 5/6. – С. 19–24.

Кремень В.: «Біла книга національної освіти України – перший крок до започаткування традиції періодичного моніторингу, прогнозування тенденцій і проектування практичних заходів у контексті реформування вітчизняної сфери освіти» [Текст] / підготувала А. Пугач // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 3–7.

Кремень, В.  Освіта в структурі цивілізаційних змін: актуальні проблеми [Текст] / В. Кремень // Управління освітою. – 2011. – № 2, січень. – С. 3–5.

Кремень, В.  Особливу увагу – супроводу освітніх реформ [Текст] : зі звітної доповіді Президента НАПН України [на Загальних звітно-виборчих зборах, де було винесено питання «Про діяльність НАПН України у 2016 році та в період 2012–2016 років і завдання подальшого розвитку»] / В. Кремень // Освіта. – 2017. – № 13/14 29 березня–5 квітня. – С. 4–5.

Кремень, В.  Пріоритети реформування української школи у дослідженнях Академії [Текст] / В. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 1, січень-лютий. – С. 4–5.

Лук’яненко, О.  Найскладніше в процесі реформи – переконати батьків в її доцільності [Текст] : [реформа третього ступеня загальної середньої освіти, яка має бути впроваджена до 2027 року] / О. Лук’яненко // Голос України. – 2021. – № 72, 16 квітня. – С. 14.

Ляшенко, О. І.  Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи [Текст] / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 5–11.

Мисан, В.  Реформування шкільної освіти: «замкнене коло» чи необмежений простір? [Текст] / В. Мисан // Управління освітою. – 2015. – № 16, серпень. – С. 10–15.

Момот, Н.  До проблеми реформування шкільної літературної освіти [Текст] / Н. Момот // Дивослово. – 2012. – № 10. – С. 28.

Нечипоренко, В.  Системний розвиток навчально-реабілітаційного закладу як засіб реформування освіти в Україні [Текст] / В. Нечипоренко // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 37–44.

Ніколенко, О.  Залишмо дітям найкращі книжки світу [Текст] : [до проблеми реформування шкільної літературної освіти в Україні] / О. Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 3–5.

Ніколенко, О.  Сучасний світі реформування літературної освіти в Україні [Текст] / О. Ніколенко // Світова література. Шкільний світ. – 2013. – № 23, грудень. – С. 4–9.

Перлик, В. В.  Розвиток професійної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти за умов реформування [Текст] / В. В. Перлик // Управління школою. – 2018. – № 28/29/30. – С. 18–20.

Підласий, І. П.  «Діти, допоможіть мені отримати вищу зарплату…» [Текст] : [про реформу середньої освіти в Україні у 2020 році] / І. П. Підласий // Управління школою. – 2019. – № 34/36. – С. 2–19.

Пінчук, Є.  Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти [Текст] / Є. Пінчук // Вища освіта України. – 2009. – № 1. – С. 53–59.

Про утворення Координаційної ради з питань впровадження реформи у сфері освіти [Текст] : постанова від 27.12.18 р., № 1203 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 12, 19 січня. – С. 9.

Романенко, М.  Концептуально-методологічні засади реформування сільської школи [Текст] / М. Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – С. 213–218.

Романенко, М.  Соціальні орієнтири освітянських реформ [Текст] : [гуманістичний маніфест] / М. Романенко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. – С. 12–14.

Савченко, О.  Досвід реформування української освіти: уроки і подальший поступ [Текст] / О. Савченко // Шлях освіти. – 2010. – № 3. – С. 2–6.

Сбруєва, А.  Уроки сучасних освітніх реформ розвинутих англомовних країн: оцінка результатів [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 68–70.

Середюк, Н.  Реформування освітньої галузі: проблеми й перспективи [Текст] / Н. Середюк // Управління освітою. – 2010. – № 16, серпень. – С. 12–19.

Сіняговська, І. Ю.  Роль керівника загальноосвітнього закладу в реформуванні системи освіти на засадах створення умов для самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи [Текст] / І. Ю. Сіняговська // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24), ч. 2. – С. 70–73.

Сірук, В.  Реформи чи псевдоновації? [Текст] : [реформи освіти в епоху глобалізації] / В. Сірук // Дивослово. – 2020. – № 7/8. – С. 16–17.

Стратегічний орган реформування галузі науки та інновацій [Текст] : утворено Нацраду з питань розвитку науки і технологій // Управління освітою. – 2017. – № 5, травень. – С. 17.

Топузов, О. М.  Психолого-педагогічний експеримент як умова результативності реформування освіти [Текст] / О. М. Топузов // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 16–18.

Уваркіна, О.  Особливості сучасного розвитку української національної освіти [Текст] / О. Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 20–24.

Чіткий орієнтир для освітніх реформ [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 190, 4 жовтня. – С. 3.

Школа і громада: зміна світогляду [Текст] // Освіта України. – 2019. – № 34, 26 серпня. – С. 10.

Якимчук, О.  Значення «Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті» як засадничого документу для української освітньої системи [Текст] / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 38–43.

Якою має бути сучасна школа? [Текст] : поради і типові помилки // Школа. – 2018. – № 7. – C. 12–19.