Ракурси географічного краєзнавства України

Визначні місця України [Текст] / [редкол.: І. О. Ігнаткін, О. К. Касименко, Д. М. Косарик та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1961. – 787 с.

Довгань, Г. Д.  Країнознавство [Текст] : довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. – [Харків] : Веста ; Ранок, 2009. – 480 с. : іл.

Духовні обереги рідного краю [Текст] / [упоряд.: Л. Голота, Є. Букет]. – Київ : Український пріоритет, 2011. – 239 с. – (Б-ка “Слово просвіти” ; кн. 6).

Землі квітучої краса [Текст] : фотоальбом / [ред. Н. С. Павловська ; упоряд. І. А. Семенюка]. – Київ : Мистецтво, 1976. – 178 с. : іл.

Клочко, Д.  Моя Україна [Текст] : альбом світлин / Д. Клочко ; передм. Т. В. Компаніченка. – Київ : Вища школа, 2009. – 239 с. : іл.

Кононенко, П. П.  Українознавство [Текст] : навчальний посібник / П. П. Кононенко. – Київ : Заповіт, 1994. – 320 с.

Кравець, О.  Путешествие в страну 72 000 рек [Текст] : книга об Украине / О. Кравець. – Москва : Детская литература, 1967. – 288 с. : ил.

Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю) [Текст] : довідник. Т. 1 / [упоряд.: Т. Ф. Григор’єва, Г. А. Вербиленко, Р. В. Маньковська та ін.] ; Всеукраїнська спілка краєзнавців. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – 271 с.

Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 527 с.

Малая энциклопедия городов [Текст]. – Харьков : Торсинг, 2000. – 512 с.

Масляк, П. О.  Країнознавство [Текст] : підручник / П. О. Масляк. – Київ : Знання, 2007. – 292 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Прокопчук, В. С.  Шкільне краєзнавство [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. С. Прокопчук ; МОН України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Київ : [Кондор], 2011. – 336 с.

75 років на карті України [Текст] / [упоряд.: О. В. Макаренко, В. О. Погорелова]. – [Харків] : [ФОП Макаренко Олена Володимирівна], [2014]. – 183 с. : іл.

Украина [Текст] : Природа. Традиции. Культура / [фотохудож.: Ю. Бусленко и др.]. – [Киев] : Балтия-Друк, [2008]. – 99 с. : ил.

Україна [Текст] : путівник. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 1995. – 474 с.

Україна. 500 чарівних куточків, які варто відвідати [Текст] : путівник / [уклад. Т. Лагунова]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 406 с.

Николишин, Ю. І.  Львів. Місто, що надихає [Текст] / Ю. І. Николишин. – [Львів] : Апріорі, [2016]. – 136 с. : іл.

Прикарпаття. Спадщина віків [Текст] / Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут історії і політології ; [автор ідеї та головний редактор М. Кугутяк]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2006. – 567 с. : іл. – (Серія “Пам’ятки природи, історії, культури, етнографії”).

Тернопіль [Текст] : фотоальбом / [автор тексту П. Бубній]. – [Тернопіль] : [ПП Василь Балюх], [2005]. – 87 с. : іл.

Україна і світ: славетні міста [Текст] : [у 10 т.]. Т. 5, кн. 1 / [уклад. тому М. Г. Бєлік ; редкол.: М. Ю. Відейко, О. А. Корнієвський, Б. Г. Возницький]. – Київ : КРІОН, 2011. – 223 с. : іл.

Україна і світ: славетні міста [Текст] : [у 10 т.]. Т. 5, кн. 2 / [уклад. тому М. Г. Бєлік ; редкол.: М. Ю. Відейко, О. А. Корнієвський, С. М. Куделко]. – Київ : КРІОН, 2011. – 223 с. : іл.