Пуризм: мовознавчі питання

Ніщенко, М.  Стилістично маркована лексика: арго, жаргон, сленг, суржик, варваризми, екзотизми, пуризми. Їх місце і роль у мовленні [Текст] : 10-й клас / М. Ніщенко // Українська мова та література. – 2013. – № 16, серпень. – С. 29–35.

Селігей, П. О.  З історії пуризму в англійській літературній мові [Текст] / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2017. – № 5. – С. 3–20 ; 2017. – № 6. – С. 30–43. – Поч. № 17, 2005.

Селігей, П. О.  Німецький пуризм і німецька філософія: 400 років разом [Текст] / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2019. – № 4. – С. 13–34.

Селігей, П. О.  Про джерела й найдавніші етапи німецького пуризму [Текст] / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2018. – № 5. – С. 10–31.

Селігей, П. О.  Пуризм у термінології: український досвід на європейському тлі [Текст] / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 49–66.

Тараненко, О. О.  Активізація змін у межах явища мовної варіантності в українській літературній мові новітнього періоду [Текст] : (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2017. – № 3. – С. 17–38.

Тараненко, О. О.  Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2005. – № 3/4. – С. 85–104.

Тараненко, О. О.  Сучасні тенденції до перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму [Текст] : [у межах граматичних категорій] / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 44–61.

Уманська, Т. О.  Розмовна, просторічна лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми, пуризми. Знижена лексика [Текст] : уроки в 10-му класі / Т. О. Уманська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 10. – С. 9–14.