Публік АРТ та сучасна масова культура

Авер’янова, Н. Українська специфіка масової культури в контексті дослідження європейського цивілізаційного простору [Електронний ресурс] / Н. Авер’янова // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 11. – С. 174–177. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_53

Безугла, Р. І.  «Масова» та «елітарна» культури: стратегія сприйняття в сучасній культурології [Текст] / Р. І. Безугла // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський Національний університет імені Т. Шевченка ; [редкол.: В. Г. Чернець, Л. Т. Левчук, В. А. Бітаєв та ін.]. – Київ : [Міленіум], 2010. – Вип. 25. – С. 68–75.

Гаврилаш, І. С. Мурал-арт як масовий культурний тренд у просторі сучасного українського міста [Електронний ресурс] / І. С. Гаврилаш // Культурологічний альманах. – 2016 – Вип. 3. – С. 93–96. – Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/568053/mod_resource/content/1/almanach.pdf#page=93

Єфімова, А. Public ART як феномен сучасного мистецтва: український досвід [Електронний ресурс] / А. Єфімова // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2011. – Вип. 22. – С. 100–113. – Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/22/09.pdf

Єфімова, А. Новітні мистецькі практики public art: до питання термінології [Електронний ресурс] / А. Єфімова // Народознавчі зошити. – 2011. – № 6. – С. 1019–1024. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_6_16

Коновалюк, С. Піксел-арт як феномен у системі графічного дизайну [Електронний ресурс] / С. Коновалюк // Культура і сучасність : альманах. – 2017. – № 2. – С. 207–211. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/236106-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-539881-1-10-20210630%20(1).pdf

Кузьоменська, Л.  Мовна дійсність епохи масової культури [Текст] / Л. Кузьоменська // Вища освіта України. – 2019. – № 2. – С. 77–82.

Лазарєв, С. Г.  Феномен масової культури в наукових теоріях та практиці культурного життя [Текст] / С. Г. Лазарєв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київський Національний університет імені Т. Шевченка ; [редкол.: В. Г. Чернець, Л. Т. Левчук, В. А. Бітаєв та ін.]. – Київ : [Міленіум], 2010. – Вип. 25. – С. 36–42.

Мусієнко, Н. Public art у просторі сучасного міста: Київська практика [Електронний ресурс] / Н. Мусієнко // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2010. – Вип. 7. – С. 136–149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spdr_2010_7_14

Овсюк, О.  Всеохопність масової культури [Текст] / О. Овсюк // Всесвіт. – 2008. – № 11/12. – С. 163–168.

Протас, М. Global Public ART як фатична інтеракція мультикультуралізму [Електронний ресурс] = Global Public Art as a Phatic Interaction of Multiculturalism / М. Протас // Мистецтвознавство України. – 2021 – № 21. – С. 69–77. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/254675-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-593807-1-10-20220531.pdf

Роговська І. В. Хіп-хоп і сучасна вулична культура [Електронний ресурс] : [урбан культура, паблік арт] / І. В. Роговська, І. В. Гурова // С. 145–146. – Режим доступу: http://pub.flowpaper.com/docs/http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/2021-rik.pdf#page=146

Рушанян, А.  Соціальна міфологія як феномен культури та його пропаганда засобами масової інформації [Текст] / А. Рушанян // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 12. – С. 40–43.

Сінькевич, О. Б. Конвергенція елітарної та масової культур як чинник трансформації ідентифікаційних стратегій [Електронний ресурс] / О. Б. Сінькевич // Грані. – 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 11–17. – Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/762-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1548-1-10-20161125.pdf

Соланський, С. С. Проблема взаємодії елітарного і масового мистецтва в сучасному культурному континуумі [Електронний ресурс] / С. С. Соланський // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. – 2012. – Вип. 18 (2). – С. 125–129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2012_18%282%29__29