Психологія та профілактика стресу

Ключников, С. Ю.  Держи стресс в кулаке [Текст] : Как извлечь выгоду из стрессовых ситуаций / С. Ю. Ключников. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 185 с. – (Сам себе психолог).

Вильямс, К.  Тренинг по управлению стрессом [Текст] : пер. с англ. / К. Вильямс. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 270 с.

***

Бєлогурова, М.  Філософія управління стресом [Текст] / М. Бєлогурова // Психолог. – 2013. – № 5. – С. 48–50.

Богдановська, Н. В.  Індукція оксидативного та нітрозативного стресу в юнаків при адаптації до фізичних навантажень у тренувальному та змагальному періодах [Текст] / Н. В. Богдановська, А. В. Коцюруба, А. В. Голубенко // Фізіологічний журнал. – 2016. – Т.62, № 2. – С. 47–56.

Бодров, В. А.  Проблема преодоления стресса [Текст] : [часть 3: Стратегии и стили преодоления стресса] / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т.27, № 3. – С. 106–116.

Бодров, В. А.  Проблема преодоления стресса [Текст] : ч. 2: Процессы и ресурсы преодоления стресса / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т.27, № 2. – С. 113–123.

Бондар, Т.  Особливості прояву стресових станів у старшому шкільному віці [Текст] / Т. Бондар // “Сучасна молодь: крок у майбутнє” : Матеріали Першої Міжнародна науково-практична конференція для студентів та аспірантів 17-18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2006. – С. 286–289.

Вахоцька, І. О.  Психологічна травма та руйнівні тенденції психіки студента [Текст] / І. О. Вахоцька // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 392–395.

Гіліцина, Л.  Стратегії поведінки під час стресу [Текст] / Л. Гіліцина // Управління освітою. – 2012. – № 4, лютий. – С. 2–6.

Дедловская, В. И.  Эмоции, стресс, здоровье [Текст] / В. И. Дедловская // Физическая культура в школе. – 2006. – № 4. – С. 69–71.

Колодько, А. С.  5 ефективних способів, які допоможуть вашим учням подолати стрес [Текст] / А. С. Колодько // Педагогічна майстерня. – 2019. – № 9. – С. 24–25.

Левицька, Т.  Аутотренінг [Текст] : рекомендації щодо профілактики стресу / Т. Левицька // Соціальний педагог. – 2018. – № 10, жовтень. – С. 46–47.

Нетребенко, А.  Як допомогти людині у стресовій ситуації [Текст] / А. Нетребенко, О. Железний // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 7. – С. 38–40.

Олефір, В. О.  Сприйманий стрес та фізичні вправи як предиктори задоволеності життям студентами [Текст] / В. О. Олефір, М. А. Кузнєцов, В. В. Плохіх // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 213–217.

Петрова, Е.  Антистрессовый комплекс упражнений [Текст] : рекомендации для учителей / Е. Петрова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 21/22. – С. 60–69.

Розов, В. І.  Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу [Текст] / В. І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 24–28.

Розов, В. І.  Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу [Текст] / В. І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 11. – С. 17–22.

Руда, Т.  Стрес та стресостійкість у підлітків [Текст] / Т. Руда // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ “Інновація”, 2018. – № 2. – С. 122–129.

Степаненко, В. В.  Психологічні особливості стресостійкості студентів [Текст] / В. В. Степаненко // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 269–273.

Ткачук, А. О.  Психологія та профілактика стресу [Текст] / А. О. Ткачук // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 12. – С. 13–33.

Усик, С.  Засоби подолання стресів – копінг [Текст] / С. Усик, Л. Богданович // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 1. – С. 7–8.