Психологія сімейної кризи

Олифирович, Н. И.  Психология семейных кризисов [Текст] / Н. И. Олифирович, Т. А. Зинкевич-Куземкина, Т. Ф. Велента. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 360 с.

Психологічна допомога сім’ї [Текст] : посібник / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : ВД «Шкільний світ», видав. Л. Галіцина, 2005. – 128 с. – (Бібліотечка шкільного світу).

***

Блинова, О. Є.  Життєва криза сім’ї трудових мігрантів [Текст] / О. Є. Блинова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 121–123.

Кляпець, О.  Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи [Текст] / О. Кляпець // Соціальна психологія. – 2008. – № 6 (32). – С. 139–147.

Котух, О. В.  Криза довіри в міжособистісних стосунках [Текст] / О. В. Котух // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 57–60.

Михайлова, Н. О.  Психологічна допомога сім’ям у кризовій ситуації [Текст] / Н. О. Михайлова, С. О. Малікова, Н. О. Мусієнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 302–304.

Палкін, В. А.  Причини кризи української сім’ї: світовий і національний аспекти [Текст] / В. А. Палкін // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 1. – С. 56–60.

Швец, А. М. Мотивация вступления в брак и ее влияния на кризис будущей семьи [Текст] / А. М. Швец, Е. А. Могилевкин, Е. Ю. Каргапалова // Вопросы психологии. – 2006. – № 2. – С. 89-97.

Шелестова, Л. Сім’я, яка переживає кризу [Текст] / Л. Шелестова // Управління освітою. – 2006. – № 6, березень. – С. 10-11.

Цибулько, Л. Г.  Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства [Текст] / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 3. – С. 69–74.