Психічне здоров’я школярів та студентів: критерії збереження

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я [Текст] : навчальний посібник для студентів середніх і вищих закладів освіти / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – Київ : Фірма “ІНКОС”, 2002. – 271 с.

***

Бурлакова, І.  Здоров’я як психосоціальна проблема [Текст] / І. Бурлакова // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 128–131.

Варивода, К. С.  Інформаційна безпека та культура як чинник збереження психічного здоров’я студентської молоді [Текст] / К. С. Варивода, С. І. Горденко, Ю. Л. Козубенко // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження : колективна монографія / МОН України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука. – Харків : [Рожко С. Г.], 2017. – С. 333–339.

Василевська, О. І.  Сучасна “тілоцентрована” культура і психічне здоров’я особистості [Текст] / О. І. Василевська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 259–262.

Вахоцька, І. О.  Психологічна травма та руйнівні тенденції психіки студента [Текст] / І. О. Вахоцька // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 392–395.

Вербицький, В. В.  Зміцнення психічного здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання [Текст] / В. В. Вербицький, Г. Є. Улунова // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 12–15.

Галян, О. І.  Двосуб’єктність освітнього процесу як простір забезпечення психічного здоров’я педагога та учнів [Текст] / О. І. Галян // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 262–264.

Дворніченко, Л. Л.  До проблеми психологічного забезпечення психічного здоров’я студентів [Текст] / Л. Л. Дворніченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 222–223.

Єргієва, Л.  Формування культури психічного здоров’я особистості [Текст] : психологічний практикум / Л. Єргієва // Управління освітою. – 2011. – № 12. – С. 11–17.

Єргієва, Л. В.  Програма психологічного практикуму з формування культури психічного здоров’я особистості [Текст] / Л. В. Єргієва // Обдарована дитина. – 2006. – № 6. – С. 48–59.

Завгородня, О. В.  Проблема психологічного здоров’я: спроба теоретичного аналізу [Текст] / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 1. – С. 55–60.

Калошин, В. Ф.  Психічне здоров’я школярів: сутність, проблеми, збереження [Текст] : [школа здоров’я] / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2013. – № 16/18, червень. – С. 48–57.

Лякішева, А. В.  Соціальна стійкість як регулятор психічного здоров’я студентів [Текст] / А. В. Лякішева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 115–124.

Максименко, С.  Методологічний аналіз прогнозування та внутрішні лінії розвитку психічного здоров’я особистості [Текст] / С. Максименко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 5. – С. 72–83.

Маркевич, Д. О.  Вплив зображувальної діяльності на формування психологічного здоров’я молодших школярів [Текст] / Д. О. Маркевич // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 239–240.

Савчин, М. В.  Психічний і психологічний виміри здоров’я особистості [Текст] / М. В. Савчин // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Кн. 3. – C. 68–87.

Сучасний стан психічного здоров’я студентської молоді: емоційна, міжособистісна та рольова сфери [Текст] / В. Карпенко [та ін.] // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 2–8.

Фаласеніді, Т. М.  Соціальне та психічне здоров’я учнів з гіперактивним розладом і дефіцитом уваги [Текст] / Т. М. Фаласеніді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, , Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 106–114.

Шеховцова, Л. А.  Валеологічний аспект психічного здоров’я [Текст] / Л. А. Шеховцова, В. М. Александровська // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики. Регіональна молодіжна політика як шлях розбудови української державності : Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький інститут залізничого транспорту ; Донецький національний технічний університет ; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького ; [редкол.: В. І. Поддубняк, В. М. Александровська, П. Г. Давидов та ін.]. – Донецьк : [Норд-Прес], 2012. – С. 17–19.

Щербакова, І.  Актуальні проблеми психологічного забезпечення психічного здоров’я першокурсників з високою тривожністю і агресивністю [Текст] / І. Щербакова // “Сучасна молодь: крок у майбутнє” : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / [pедкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 355–359.