Психолого-педагогічні проблеми розвитку креативності особистості

 1. Малімон, Л. Я.  Специфіка емоційності осіб з різним рівнем креативності [Текст] : автореф. дис. … канд. псих. наук / Л. Я. Малімон. – Харків, 2003. – 20 с.

***

 1. Волкова, А. С.  Як створити умови для розвитку креативної особистості в умовах гуртожитку [Текст] / А. С. Волкова // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 6. – С. 40–42.
 2. Гапоненко, О.  Психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості [Текст] : методичні рекомендації / О. Гапоненко // Управління освітою. – 2015. – № 12. – С. 26–38.
 3. Губенко, А. В.  Переферическое мышление и креативность личности [Текст] / А. В. Губенко // Обдарована дитина. – 2011. – № 5. – С. 57–64.
 4. Дардан, Т. С.  Комплексні, інтегровані уроки як засіб розвитку креативності школярів [Текст] / Т. С. Дардан // Обдарована дитина. – 2013. – № 5. – С. 17–21.
 5. Директору, вчителю й учням: 7 інструментів для пошуку креативності [Текст] // Школа. – 2018. – № 9. – С. 82–92.
 6. Заболотна, О.  Як плекати креативність [Текст] : ми живемо в час динамічних перетворень і великих швидкостей / О. Заболотна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 37–38.
 7. Зазимко, О. В.  Методика діагностики технічних креативних здібностей [Текст] / О. В. Зазимко // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 1. – С. 1–7.
 8. Ильин, Е. П.  Диагностика креативности [Текст] / Е. П. Ильин // Обдарована дитина. – 2010. – № 7. – С. 9–13.
 9. Корнилова, Т. В.  Возможна ли модель креативности без психологии креативности? [Текст] / Т. В. Корнилова // Психологический журнал. – 2012. – Т. 33, № 6. – С. 76–83.
 10. Корнилова, Т. В.  Толерантность к неопределенности и интеллект как предпосылки креативности [Текст] / Т. В. Корнилова // Вопросы психологии. – 2010. – № 5. – С. 3–13.
 11. Костенко, В. І.  Креативність: звільнення від стереотипів та шаблонів [Текст] : тренінг для викладачів / В. І. Костенко, Я. С. Нонко // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 4. – С. 40–42.
 12. Креативна уява як мета навчання [Текст] // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 9. – С. 40–41.
 13. Кущ, Т. В.  Майстерня креативності [Текст] : [тренінг для викладачів] / Т. В. Кущ // Педагогічна майстерня. – 2016. – № 8. – С. 33–37. – Поч. у №№ 4–5, 7.
 14. Леонова, Н. С.  Розвиток лідерських якостей і соціальної креативності в навчально-виховному процесі [Текст] / Н. С. Леонова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 3. – С. 39–43.
 15. Любарт, Т.  Эмоции и креативность [Текст] / Т. Любарт // Обдарована дитина. – 2010. – № 9. – С. 2–6.
 16. Пашкова, Н.  Індивідуальний підхід і креативна освіта [Текст] / Н. Пашкова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 4. – С. 14.
 17. Пащенко, О.  Креативний розвиток [Текст] : ейдетика для дорослих і малих / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 24–26.
 18. Соловйова, О. П.  Творчість як стиль життя: креативний підхід до вирішення проблем [Текст] / О. П. Соловйова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С. 21–24.
 19. Хлюпин, В. О.  Формирование креативных компетенций как способ снижения психологическоого напряжения школьников [Текст] / В. О. Хлюпин // Социальная педагогика. – 2012. – № 1. – С. 36–40.
 20. Яременко, Л.  Креативність як творчість [Текст] : спільне та відмінне / Л. Яременко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С. 117–123.