Профілактика травматизму на заняттях фізичною культурою та спортом

  • Бріжата, І. А.  Науково-дослідна робота майбутнього вчителя фізичної культури з профілактики шкільного спортивного травматизму [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура” до дисципліни “Основи наукових досліджень” / І. А. Бріжата, О. В. Бріжатий ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. – Суми ; Глухів : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 182 с.
  • Гребік, О. В.  Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)” / О. В. Гребік ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – 20 с.

***

  • Бойченко, Ю.  Профілактика травматизму на уроках фізичної культури і перша долікарська допомога [Текст] / Ю. Бойченко, К. Білоус // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 4. – С. 21–25.
  • Бріжата, І. А.  Діагностика травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 258.
  • Бріжата, І. А.  Педагогічні умови для травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 263.
  • Бріжата, І. А.  Профілактика шкільного травматизму у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 211–218.
  • Бріжата, І. А.  Травмопрофілактична підготовка майбутніх учителів фізичної культури при викладанні біомеханіки [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відповідальний редактор А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 157.
  • Бріжата, І. А.  Удосконалення травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури під час вивчення біомеханіки [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 220–221.
  • Глазунов, Б. П.  Профілактика травматизму на уроках фізичної культури [Текст] / Б. П. Глазунов // Фізичне виховання в школах України. – 2009. – № 7, липень. – С. 35–37.
  • Панчук, Т.  Травматизм у міні-футболі: проблеми та перспективи їх вирішення [Текст] / Т. Панчук, Г. Глаб // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2015. – № 1 (19). – С. 47–54.