Профілактика адиктивної поведінки підлітків у межах event-менеджменту (спеціальні події)

 • Гоголева, А. В.  Аддиктивное поведение и его профилактика [Текст] : учебно-методическое пособие / А. В. Гоголева. – 2-е изд., стер. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальный институт, 2003. – 238 с.

***

 • Белинская, Е.  Интернет-зависимость: аддиктивные формы поведения [Текст] : информационный иммунитет / Е. Белинская // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 268-275.
 • Бірюкова, М.  Адиктивна поведінка учнів: форми та профілактика [Текст] / М. Бірюкова // Соціальний педагог. – 2012. – № 7. – С. 3-28.
 • Виходцева, О.  Психолого-педагогічна допомога підліткам із адиктивною поведінкою [Текст] / О. Виходцева // Психолог. – 2007. – № 37, жовтень. – С. 24-27.
 • Емяшева, Ж. В.  Влияние детской травмы на накопление стрессовых событий и формирование суицидальных тенденций при аддиктивном поведении [Текст] / Ж. В. Емяшева // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 5. – С. 42-48.
 • Золотова, Г. Д.  Обгрунтування системи соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в навчальному закладі I-II рівня акредитації [Текст] : [адиктивна поведінка – шкідлива звичка, пристрасть до чого-небудь] / Г. Д. Золотова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 4. – С. 62-66.
 • Клочко, О. О.  Соціальний педагог у системі соціального партнерства освітнього закладу щодо профілактики адиктивної поведінки учнівської молоді [Текст] / О. О. Клочко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 196.
 • Корець, А.  Профілактика й корекція адиктивної поведінки підлітків та молоді з обмеженими можливостями здоров’я [Текст] / А. Корець // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1 (77). – С. 74-79.
 • Літовка, Ю. О.  Проблема поширення рівня адиктивної поведінки серед учнів підліткового віку [Текст] / Ю. О. Літовка // Магістр : матеріали наукової конференції «Наукові пошуки молодих вчених» (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 67-71.
 • Мартинов, А.  Заходи щодо профілактики адиктивної поведінки [Текст] : тренінгове заняття з профілактики наркоманії серед школярів / А. Мартинов // Соціальний педагог. – 2012. – № 7. – С. 32-33.
 • Мотрук, Т. О.  До питання формування адиктивної поведінки [Текст] / Т. О. Мотрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 217-218.
 • Солдатов, Д.  Психологическая диагностика склонности подростков к аддиктивному поведению [Текст] : [склонность к пагубным привычкам] / Д. Солдатов, М. Усцева // Социальная педагогика. – 2008. – № 2. – С. 97-105.
 • Соловйова, О. П.  Причини виникнення адиктивної поведінки у підлітковому віці та основні напрямки психокорекційної роботи із залежними підлітками [Текст] / О. П. Соловйова // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 4. – С. 28-32.