Професійна етика і місце їх знаходження

  • Бралатан, В. П.  Професійна етика [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко ; МОН України, Вінницький державний аграрний університет. –
  • Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 251 с. – [Гриф надано МОН України, лист №1/11-9793 від 22.10.2010 р.].
  • Калашник, Г. М.  Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143 с.
  • Кубрак, О. В.  Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навальних. закладів / О. В. Кубрак. – Суми : Університетська книга, 2002. – 207 с.
  • Палеха, Ю. І.  Культура управління та підприємництва [Текст] : навчально-методичний посібник / Ю. І. Палеха, В. О. Кудін. – Київ : [б. в], 1998. – 91 с.   (Каб. теор. і метод. фіз. вихов
  • Палеха, Ю. І.  Ділова етика [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 180 с.
  • Палеха, Ю. І.  Ділова етика [Текст] : [навчально-методичний посібник] / Ю. І. Палеха ; Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 180 с. : іл.
  • Федоренко, Е. Г.  Профессиональная этика [Текст] : книга для учителя / Е. Г. Федоренко. – Київ : Вища школа. Издательство при КГУ, 1983. – 216 с.
  • Чернокозов, И. И.  Профессиональная этика учителя [Текст] : книга для учителя / И. И. Чернокозов. – 2-е издание, дополненное. – Київ : Радянська школа, 1988. – 221 с.
  • Чернокозов, И. И.  Профессиональная этика учителя [Текст] : книга для учителей / И. И. Чернокозов. – 2-е издание, дополненное. – Київ : Радянська школа, 1988. – 221 с.