Продуктивна педагогіка. Продуктивне навчання (на прикладі та природничо-математичних предметів)

 1. Башмаков, М. И.  Теория и практика продуктивного обучения [Текст] / М. И. Башмаков. – Москва : Народное образование, 2000. – 248 с.

***

 1. Бондаренко, О. О.  Продуктивне навчання – невід’ємна умова виховання людини майбутнього [Текст] / О. О. Бондаренко // Обдарована дитина. – 2006. – № 9. – С. 3–8.
 2. Волошина, О. О.  Освітня ситуація на уроках біології – елемент продуктивної технології [Текст] / О. О. Волошина // Біологія. – 2010. – № 16/18. – С. 16–18.
 3. Генкал, С.  Організація продуктивного навчання біології учнів профільних класів [Текст] / С. Генкал // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 1. – С. 48–50.
 4. Гін, А. О.  Прийоми педагогічної техніки [Текст] : [продуктивна педагогіка] / А. О. Гін // Біологія. – 2015. – № 28/29. – С. 3–13.
 5. Гриценко, Н. В.  Розвиток креативного мислення – шлях до формування продуктивної творчості [Текст] / Н. В. Гриценко // Хімія. – 2012. – № 19. – С. 2–9.
 6. Квитко, Е. С.  Совершенствование преподавания математики: приемы обучения [Текст] / Е. С. Квитко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 1. – С. 33–35.
 7. Лавровська, С. М.  Види та стилі взаємодії педагога й учня [Текст] : продуктивна педагогіка / С. М. Лавровська // Біологія. – 2013. – № 33. – С. 2–7.
 8. Моторіна, В. Г.  Метод проектів, як засіб формування компетентності продуктивної творчості діяльності учнів при вивченні математики в профільній школі [Текст] / В. Г. Моторіна // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 65–66.
 9. Нурєєва, О. С.  Що робити, якщо дитина неуважна на уроці? [Текст] : практичні рекомендації : продуктивна педагогіка / О. С. Нурєєва // Біологія. – 2012. – № 7. – С. 2–6.
 10. Пелагейченко, М. Л.  Шляхи нормалізації умов праці вчителя [Текст] : продуктивна педагогіка / М. Л. Пелагейченко // Біологія. – 2012. – № 16/18. – С. 2–5.
 11. Петрова, Т. А.  Розв’язання розрахункових задач – один із факторів формування продуктивної творчої діяльності [Текст] / Т. А. Петрова // Хімія. – 2010. – № 10. – С. 2–7.
 12. Підласий, І.  Партнерська і продуктивна технології [Текст] / І. Підласий // Управління школою. – 2009. – № 16/18. – С. 2–39.
 13. Підласий, І. П.  Гра у структурі ОЗН-технології [Текст] : продуктивна педагогіка / І. П. Підласий // Біологія. – 2010. – № 25. – С. 33–36.
 14. Підласий, І. П.  Модульні надбудови [Текст] : продуктивна педагогіка / І. П. Підласий // Біологія. – 2010. – № 14. – С. 2–6.
 15. Рабець, К.  Паростки продуктивної освіти: математичний гурток [Текст] / К. Рабець // Математика в школі. – 2009. – № 11. – С. 40–44.
 16. Семенко, О. М.  Використання технологій продуктивного навчання на уроках математики [Текст] : перпендикулярність прямих і площин / О. М. Семенко // Математика в школах України. – 2011. – № 1/2. – С. 11–23.
 17. Третякова, Н. В.  Традиції освіти Великої Британії [Текст] : продуктивна педагогіка / Н. В. Третякова // Біологія. – 2011. – № 30. – С. 2–5.
 18. Шевченко, А. А.  Концептуальні підходи до проблеми методики навчання продуктивної діяльності під час вивчення біологічних дисциплін [Текст] / А. А. Шевченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 241–242.
 19. Шевченко, С. М.  Про методи розв’язування завдань продуктивного характеру на уроках біології [Текст] / С. М. Шевченко, А. А. Шевченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ; Інститут вищої освіти АПН України ; Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 127–130.