Природне середовище: фенологічні спостереження та дослідження (на допомогу майбутньому вчителеві)

 1. Іваха, Л. І.  Батьківський тренінг – креативна форма роботи [Текст] / Л. І. Іваха // Позакласний час. – 2016. – № 7. – С. 23.
 2. Майоров, И. С.  Исследование фенологических особенностей местности [Текст] / И. С. Майоров, В. П. Селедец, М. В. Сырица // Биология в школе. – 2012. – № 10. – С. 66–75.
 3. Миронова, Ю. В.  Методика организации фенологических наблюдений на пришкольном участке, в сквере или лесопарке для учеников 6–7-х классов [Текст] / Ю. В. Миронова // Биология. – 2005. – № 9. – С. 42–44.
 4. Сворцов, П. М.  Фенологические наблюдения осенью [Текст] / П. М. Сворцов // География в школе. – 2010. – № 8. – С. 22–30.
 5. Скворцов, П. М.  Фенологическая работа в школе [Текст] / П. М. Скворцов // География в школе. – 2010. – № 5. – С. 21–28.
 6. Скворцов, П. М.  Фенологические наблюдения зимой [Текст] / П. М. Скворцов // География в школе. – 2011. – № 1. – С. 42–45.
 7. Стойкова, М. М.  Організація фенологічних спостережень як метод сприяння формуванню природоохоронних знань [Текст] / М. М. Стойкова // Географія. – 2015. – № 1/2. – С. 5–10.
 8. Суряднова, В. П.  Фенологічні спостереження як засіб збереження дикої природи і біорізноманіття [Текст] : [робота студентів з проведення екскурсій у природі] / В. П. Суряднова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 125.
 9. Фуфаева, А. А.  Исследование фенологических закономерностей [Текст] / А. А. Фуфаева // Биология в школе. – 2005. – № 5. – С. 53–54.
 10. Цуруль, О.  Підготовка майбутніх учителів до проведення фенологічних спостережень [Текст] / О. Цуруль // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 2. – С. 34–35.
 11. Шиянов, Е. Н.  Взаимосвязь онтологического и фенологического подходов в теоретико-педагогическом исследовании [Текст] / Е. Н. Шиянов, С. В. Бобрышов // Педагогика. – 2006. – № 6. – С. 10–19.
 12. Шматько, О. Є.  Організація фенологічних спостережень у курсі “Природознавство” [Текст] : [для 5–6 класу] / О. Є. Шматько // Географія. – 2006. – № 10, травень. – С. 6–8.