Представники роду лускокрилих (бабки)

Матушкіна, Н. О.  Визначник бабок (Оdonata) України: личинки та екзувії [Текст] : учбовий посібник для студентів біологічних спеціальностей / Н. О. Матушкіна, Л. А. Хрокало. – Київ : Український фітосоціоцентр, 2002. – 71 с.

Мочха, Й. Бабочки [Текст] / Й. Мочха. – Чехословакия : Прага, 1979. – 191 с.

Плющ, И. Г.  Разноусые чешуекрылые (LEPIDOPTERA : HETEROCERA) Черниговской области Украины [Текст] / И. Г. Плющ, П. Н. Шешурак. – Киев : «Международное финансовое агентство», 1997. – Ч. 2 – 126 с.

Разноусые чешуекрылые (LEPIDOPTERA : HETEROCERA) Черниговской области Украины [Текст] : Совки (Noctuidae) / З. Ф. Ключко [и др.]. – Киев : ООО «Международное финансовое агентство», 1997. – Ч.1 – 192 с.

Разноусые чешуекрылые Черниговской области Украины [Текст] :: Паденицы. – Нежин : Наука-Сервис, 1998. – Ч. 3 – 158 с.

***

Бухта, О. В.  Задача про бабочек [Текст] : деятельно-ценностные задачи : [предмет: Биология] / О. В. Бухта // Педагогические технологии. – 2013. – № 3. – С. 52–55.

Воробйов, Є.  «Діти квітів». Світ метеликів та заповідний Чорнобиль [Текст] / Є. Воробйов // Надзвичайна ситуація. – 2020. – № 5/6. – С. 88–91.

Говорун, О. В.  Фауна та біологічні особливості бабок (Insecta, Odonata) Cумського району [Текст] / О. В. Говорун, А. В. Догадіна // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 14. – С. 22–26.

До вивчення фауни деяких родин нічних лускокрилих (Insecta, Leridoptera) природного заповідника “Михайлівська цілина” [Текст] / О. В. Говорун [та ін.] // Природничі науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 16. – С. 51–54.

Каабак, Л.  Реликтовая бабочка Приморья [Текст] : [о бабочках России] / Л. Каабак // Наука и жизнь. – 2010. – № 3. – С. 92–96.

Клочко, З. Ф. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) биостационара «Вакаловщина» [Текст] / З. Ф. Клочко, А. В. Говорун // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 60-70.

Пархоменко, В. В. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Papilionoformes) околиць біостаціонару «Вакалівщина» Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. В. Пархоменко // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 120–129.

Яковенко, Т. В.  «Это чудо природы – бабочка» [Текст] : устный журнал / Т. В. Яковенко // Биология в школе. – 2008. – № 6. – С. 48–50.