«Практичні аспекти токсикологічної хімії: хімічні властивості побутової хімії»

 • Безак–Мазур, Е.  Транскордонні проблеми токсикології довкілля [Текст] / Е. Безак-Мазур, Т. Шендрік. – Донецьк : [ГП «ИАЦ» «Донбассинформ»], 2008. – 299 с.
 • Пиотровски, Е.  Использование кинетики метаболизма и выведения токсических веществ в решении проблем промышленной токсикологии [Текст] / Е. Пиотровски. – Москва : Медицина, 1976. – 194 с.
 • Химия для Вас: лаки и краски в вашем доме [Текст] : справочное издание / В. Б. Манеров, В. С. Каверинский, С. П. Ермилов, Ф. И. Прудниченко. – Москва : Химия, 1989 . – 208 с.
 • Хімія навколо нас [Текст]. – Харків : Основа, 2003. – 110 с.
 • Чеботаревский, В. В.  Лаки краски – что это такое? [Текст] / В. В. Чеботаревский. – Москва : Химия, 1977. – 175 с.
 • Шефтель, В. О. Вредные вещества в пластмассах Текст] : справочник / В. О. Шефтель. – Москва : Химия, 1991. – 544 с.
 • Юдин, А. М.  Химия для вас [Текст] / А. М. Юдин. – Москва : Химия, 1988. – 192 с.

***

 • Іншина, Н. М.  Механізми токсичної дії важких металів [Текст] / Н. М. Іншина, А. С. Гольченко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 172–177.
 • Коваль, Н.  Токсичні ефекти афлатоксинів [Текст] / Н. Коваль // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I–ї Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун–т ім.
 • І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний,
 • І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 23–26.
 • Куцоконь, Н.  Рослинні тест–системи для визначення генотоксичності [Текст] / Н. Куцоконь // Вісник Національної Академії наук України. – 2010. – № 4. – С. 48–52.
 • Ліпська, А.  Діти і ртуть [Текст] : [поради, щодо поводження з ртуттю] / А. Ліпська // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 3. – С. 46.
 • Нанотоксикологія: напрямки досліджень [Текст] / І. С. Чекман, А. М. Сердюк, Ю. І. Кундієв [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 1. – С. 3–7.
 • Наночастки і наноматеріали: будова, фізико–хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників [Текст] / О. П. Яворовськмий [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2016. – № 3. – С. 29–36.
 • Прилад інверсійної хроно-потенціометрії для визначення концентрації важких металів та токсичних елементів у воді [Текст] / І. В. Суровцев, О. В. Бабак, Ю. М. Волков [та ін.] // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 12. – С. 37–40.