Позашкільна освіта в умовах війни

Освіта України в умовах воєнного стану : інформаційно-аналітичний збірник [Текст] / Міністерство освіти і науки України ; [за загал. ред. С. Шкарлет]. – Київ, 2022. – 358 с. – Режим доступу: https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3571

***

 Голубєва, О. С. Розвиток лідерських якостей підлітків в сфері позашкільної освіти в умовах війни [Текст] / О. С. Голубєва // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (10 листопада 2022 р., м. Ніжин) / [за заг. ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк]. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022. – С. 185–188. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Olena-Karpenko-2/publication/366155890_Pidgotovka_majbutnih_socialnih_pracivnikiv_do_molodiznoi_roboti_prakticnij_aspekt/links/639369d3e42faa7e75acf999/Pidgotovka-majbutnih-socialnih-pracivnikiv-do-molodiznoi-roboti-prakticnij-aspekt.pdf#page=186

Заслонкіна, О. П. Організація роботи практичного психолога закладу позашкільної освіти в умовах війни: переваги арттерапії [Текст] / О. П. Заслонкіна // Освітній фактор : Всеукраїнський науково-педагогічний журнал. – 2023. – №1 (5). – С. 17–20. – Режим доступу: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1-2023.pdf#page=19

Коваленко, Н. Методичні засади виховання обдарованої молоді в закладах позашкільної освіти в умовах війни [Текст] / Н. Коваленко // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, (28 жовтня 2022 року, м. Суми). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – С. 189–191. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12854/1/%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9B%D0%AF%20%D0%A5%D0%A5%D0%86%20%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%A2%D0%AF%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%2C%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98%2C%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%98_2022.pdf#page=189

Корнієнко, А. В. Діяльність закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану [Текст] / А. В. Корнієнко // Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 19 грудня 2022 р.) ; Національна академія педагогічних наук Уукраїни, Інститут проблем виховання. – Івано-Франківськ : «НАІР», 2022. – С. 65–70. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/735150/1/%D0%97%D0%B1.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84..pdf#page=66

Корнієнко, А. Освітня діяльність закладів позашкільної освіти в умовах бойових дій [Текст] / А. Корнієнко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2022. – № 26, кн. 1. – С. 190–198. – Режим доступу: https://ojs.ipv.org.ua/index.php/zbirnyk/article/view/260/242

Литовченко О. В. Особливості діяльності закладів позашкільної освіти України в умовах війни [Текст] / О. В. Литовченко // Виховання дітей та учнівської молоді в контексті сучасних соціокультурних викликів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Київ ; Біла Церква, 2 червня 2022 р.) / [за ред. Л. В. Канішевської, К. В. Плівачук]. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2022.с. 54-57. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730894

Литовченко, О. В. Цінності і пріоритети позашкільної освіти у воєнний час та період відновлення країни [Текст] / О. В. Литовченко // Освітній фактор : Всеукраїнський науково-педагогічний журнал. – 2023. – №1 (5). – С. 14–16. – Режим доступу: https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-1-2023.pdf#page=16

Литовченко, О. Заклади позашкільної освіти України в умовах війни: освітня, просвітницька, громадська діяльність [Текст] / О. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2022. – № 26, кн. 1. – С. 213–225. – Режим доступу: https://ojs.ipv.org.ua/index.php/zbirnyk/article/view/262/244

Просіна, О. В. Управління професійним розвитком педагогічних працівників закладів позашкільної освіти в умовах воєнного стану [Текст] / О. В. Просіна // Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 23 червня 2022 р. [редкол.: Л. П. Пуховська, О. В. Просіна, В. В. Маршицька та ін.]. – Київ : ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2022. – С. 307–317. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/732214/1/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20.pdf#page=308

Савко, Н. М. Соціально-психологічні особливості організації дистанційного навчання в закладах позашкільної освіти [Текст] / Н. М. Савко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. (Серія психологічна). – 2022. – № 2. – С. 40–53. – Режим доступу: http://journals.lvduvs.lviv.ua/index.php/psychology/article/view/108/103