Позашкільна освіта на Сумщині

Перепелиця, Н. В.  Реалізація методико-педагогічної ідеї «Живий музей» у закладі позашкільної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. В. Перепелиця, Т. В. Сліпченко ; Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації ; Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. – Суми : [Нота-бене], 2018. – 83 с.

***

Берлет, А.  Особливості роботи з розвитку обдарованості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на базі Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю [Текст] : [Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю] / А. Берлет // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 30-31 березня 2016 року / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 220–223.

Біологізація освітньо-виховного простору позашкільних навчальних закладів: регіональна програма методико-педагогічної діяльності [Текст] : пояснювальна записка : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.3.3. –  С. 153–169.

Біологізація позашкільного освітньо-виховного простору регіону [Текст] : паспорт інновації : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.3.2. – С. 140–153.

Вертель, В. В.  Формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської молоді на гурткових заняттях [Текст] : (з досвіду роботи Сумського міського ЦЕНТУМ) / В. В. Вертель // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю з дня заснування Ботанічного саду СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 12–14 жовтня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, А. О. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 266–268.

«Від особистого здоров’я – до здоров’я суспільства»: обласний соціально-освітній проект [Текст] : (2011-2015 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.2.3. – С. 73–80.

Гулей, О.  Шляхи вдосконалення технологічних основ виготовлення керамічних виробів у Глинській художньо-керамічній школі [Текст] / О. Гулей // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 169–172.

Дівчата STEM [Текст] : [на кафедрі хімії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника діє осередок”Дівчата STEM”, філіали якого запрацюють у 28 навчальних закладах України, серед яких будуть школи та виші Сумщини] // Освіта України. – 2019. – № 30, 29 липня. – C. 3.

«Дійти до кожного, зацікавити всіх»: обласний соціально-освітній проект [Текст] : (2011–2015 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.2.2. – С. 67–72.

Ісіпчук, Н.  Позашкілля – територія успіху! [Текст] : [діяльність Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю] / Н. Ісіпчук // Сумщина. – 2015. – № 38, 8-14 жовтня. – С. 9.

Концепція розвитку позашкільної освіти в Сумській області на період до 2020 року [Текст] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.1.2. – С. 30–57.

Корж-Усенко, Л. В.  Сумський народний університет імені Т. Шевченка в контексті руху за національну вищу школу [Текст] / Л. В. Корж-Усенко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 93–97.

Лісаченко, М. О.  Наукове товариство учнів – творча база для пошуково-дослідницької діяльності школярів [Текст] / М. О. Лісаченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс–2015» : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, 3–4 грудня 2015 року : у 3-х ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 54–56.

«Нова Сумщина – територія відпочинку та розвитку дитини»: обласний соціально-освітній проект [Текст] : (2013–2014 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.2.4. – С. 81–86.

«Педагогічний олімп позашкільників Сумщини»: методико-педагогічний проект [Текст] : (2013–2015 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.2.6. – С. 95–99.

Пересувний позашкільний заклад. Регіональний цільовий соціально-освітній проект [Текст] : (2007–2015 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.2.1. – С. 57–66.

Пересувний позашкільний навчальний заклад як засіб реалізації державної освітньої політики [Текст] : паспорт інновації : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.3.4. – С. 170–188.

Програма розвитку Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю [Текст] : (2012–2017 рр.). // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.1.1. – С. 9–29.

Психолого-технологічні аспекти процесів розвитку в системі позашкільної освіти регіону [Текст] : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 2. – С. 189–268.

Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі дослідницької діяльності в позашкільному освітньо-виховному процесі [Текст] : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Кн. 3. – Розділ 1, підрозділ 1.3.1. – С. 99–139.

Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю як складова системи позашкільної освіти України [Текст] // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: компетентнісний підхід, еколого-натуралістичний аспект : методичний посібник / [упоряд.: Л. М. Бондар, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 10–79.

«Творчість починається з родини»: обласний соціально-освітній проект [Текст] : (2013–2014 рр.) : [позашкільна освіта на Сумщині] // Позашкільна освіта: теоретичні і практичні аспекти розвитку : монографія : у 3 кн. / Л. М. Бондар, Т. М. Крекотіна, Н. В. Перепелиця, Н. Ю. Сидоренко.  – Суми : Університетська книга, 2014. – Розділ 1, підрозділ 1.2.5. – Кн. 3. – С. 87–94.

Штань, О.  Творчий потенціал ідей організації діяльності Охтирського дитячого містечка в сучасній педагогічній практиці [Текст] / О. Штань // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 122–124.

Юрченко, А. О.  Педагогічні техніки організації дослідницької діяльності у сучасних інноваційних технологіях [Текст] : [продемонстровано огляд педтехніки дослідницької діяльності у вивченні фізики за досвідом громадського ліцею «Сузір’я» ДСПЦ «Сигнал»; є згадка про інноваційну “школу Л. В. Тарасова «Екологія та розвиток», яка набула розвитку в регіонах України] / А. О. Юрченко // Освіта, наука, виробництво: реалії та перспективи : збірник наукових праць / [редкол.: І. І. Гавриленко, С. С. Дєнєжніков, Г. В. Дядченко та ін. ; наук. ред. Л. М. Горболіс]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 1. – С. 169–175.