Порівняльна характеристика лексичних груп прикметників у різних мовах.

  • Бевз, О. В.  Словотвір варіантів віддієслівних прикметників у російській мові 17 століття [Текст] : автореферат / О. В. Бевз. – К. : УДПІ, 1993. – 17 с.
  • Васильченко, В. М.  Мотивація і словотвірне вираження відносних прикметників в історії української мови [Текст] : (відіменникові деривати): автореф. дис… / В. М. Васильченко. – К. : НПУ, 2000. – 20 с.
  • Векуа, Н. В.  Антонімія якісних прикметників у сучасній українській мові [Текст] : автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 / Н. В. Векуа ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 22 с.
  • Висоцька, А. В.  Склад та структура лексико-семантичних груп якісних прикметників в українській мові [Текст] : автореф. дис. … / А. В. Висоцька. – К., 1998. – 18 с.
  • Деякі аспекти практичної граматики німецької мови. Граматичні категорії прикметника в німецькій мові [Текст] : методичні рекомендації до вивчення курсу практики граматики німецької мови / уклад. З. П. Кириченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 86 с.
  • Рудь, О. М.  Поетичне слововживання складних прикметників та діїприкметників [Текст] : словник / О. М. Рудь. – Суми : СДПУ, 2001. – 269 с.

***

  • Постоєнко, В.  Прикметник. Лексико-граматичні групи прикметників [Текст] : профільне навчання : 10 клас / В. Постоєнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 8. – С. 13-15.
  • Сачко, М.  Подвійне наголошування непохідних прикметників у поезії Лесі Українки [Текст] / М. Сачко // Дивослово. – 2007. – № 6. – С. 36-38.
  • Свір, Н.  Терміни і прикметники у складі географічних назв [Текст] / Н. Свір // Географія. – 2006. – № 3, лютий. – С. 27-28.