Політика Б. Клінтона щодо арабо-ізраїльського конфлікту у 1993–2001 рр.

Public Papers of the Presidents of the United States [Text]. George W. Bush. 2001 (in two books). 2001. Book 2. (July 1 to December 31, 2001). – Washington : United States Government Printing Office, 2003. – P. 1265–1267 ; 1271–1277. – Access mode: https://www.amazon.com/Public-Papers-Presidents-United-December/dp/0160514452

Public Papers of the Presidents of the United States [Text]. William J. Clinton, 1994 (in two books). Book 2. (Aug 1 to Dec 31, 1994). – Washington : United States Government Printing Office, 1995. – P. 2094. – Access mode: https://www.amazon.com/Public-Presidents-William-Clinton-December/dp/0160484243

Бузань, В. Вплив Холодної війни на процес формування та реалізації політики США щодо Арабсько-ізраїльського конфлікту [Текст] / В. Бузань // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 99–106. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_15

Гавриленко І. І. Геополітичний вимір публічної дипломатії США [Текст] / І. І. Гавриленко // INTERNATIONAL RELATIONS, PART «POLITICAL SCIENCES». – 2014. – No 3. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/2240-8129-1-PB.pdf

Городня Н. Країни Східної Азії в першому десятилітті ХХІ ст. : регіональні інтеграційні ракурси та глобальні пріоритети [Текст] / Н. Д. Городня // Дослідження світової політики. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 198–227.

Городня, Н. Д. Еволюція політики США в Південно-Східній Азії в постбіполярний період [Текст] / Н. Д. Городня // Проблеми Міжнародних відносин : збірник наукових праць. – Київ : КиМУ, 2011. – Вип. 2. – С.89–105. – Режим доступу: https://vmv.kymu.edu.ua/series/vipusk2/10.pdf

Моцак, С.  Роль президента США Б. Клінтона та його адміністрації у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту 1993–2001 рр. [Текст] / С. Моцак, І. Токаренко // Консенсус : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. В. Сокирська ; редкол.: Е. Бистрицька, О. Гайдай, Ю. Подрєз, В. Оліцький та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – № 4. – С. 77–85. – Режим доступу: https://konsensus.net.ua/index.php/konsensus/article/view/38/34.

Павлюк, О. І. Концептуальне забезпечення політики США щодо країн Перської затоки на прикладі відносин з Іраном [Текст] / О. І. Павлюк // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2012. – Вип. 19. – С. 191–197. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2012_19_30

Пархомчук, А. Д. Вплив політики США на структурні параметри Близькосхідної регіональної системи [Текст] / А. Д. Пархомчук // Політикус. – 2021. – № 1. – С. 115–120.

Прошкин, Ф. А. Политика администрации Б. Клинтона в условиях палестино-израильского противостояния в 1996–2001 годах [Текст] / Ф. А. Прошкин // С. 45–47. – Режим доступу: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/138822/1/proshkin_sbornik15.pdf

Таран, М. А. Вплив політики адміністрацій Б. Клінтона (1993–2000) на військово-стратегічний баланс сил у Тайванській протоці [Текст] / М. А. Таран // Східний світ. – 2005. – № 2. – С. 95–101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_2_13

Черцова, О. В. Глобальна демократизаційна ініціатива президента США Б. Клінтона [Текст] / О. В. Черцова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107. – Ч. 2. – С. 188–197. – Режим доступу: http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/263/236