Плагіат в освіті. Академічна чесність

 • За академічну доброчесність [Текст] : [у 10 українських вишах започатковується проект сприяння академічній доброчесності, його ініціаторами стали Американські Ради з міжнародної освіти та МОН України; учасником проекту є СумДУ] // Освіта України. – 2016. – № 7/8, 29 лютого. – С. 4.
 • Інна Совсун: активізація боротьби з плагіатом покращить якість вищої освіти [Текст] : [про створення Національного репозитарію академічних текстів] / спілкувався М. Короденко // Освіта України. – 2016. – № 30, 1 серпня. – С. 6–7.
 • Галата, С.  Академічне шахрайство [Текст] : [плагіат у вищій школі України] / С. Галата // Освіта України. – 2015. – № 30, 27 липня. – С. 8–9.
 • Галата, С.  Метастази плагіату [Текст] : [тема академічного шахрайства у вищій школі України; бакалаврські, магістерські роботи, кандидатські дисертації, списування під час складання іспитів та репутаційні ризики…] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – № 14, 11 квітня. – С. 8–9.
 • Галата, С.  Чесність – це внутрішній принцип [Текст] : запозичена думка, як і запозичені гроші, лише демонструє бідність того, хто позичає : [плагіат та авторські права] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – № 40, 10 жовтня. – С. 10–11.
 • Гура, Е. І.  Тренінг професійної адаптації аспірантів вищих навчальних закладів “антиплагіат” [Текст] / Е. І. Гура // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 176–186.
 • Дикань, С. А.  Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання [Текст] / С. А. Дикань // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 5. – С. 16–20.
 • Караковский, А.  Паразитный текст и массовое книгоиздание [Текст] / А. Караковский // Вопросы литературы. – 2011. – № 3. – С. 95–132.
 • Селіванов, А.  Наукова корупція як породження плагіату та недоброчесності псевдовчених [Текст] : [світлої пам’яті академіка Володимира Зеленецького] / А. Селіванов // Голос України. – 2016. – № 215, 11 листопада. – С. 5.
 • Федоренко, В.  Шляхи і методи запобігання плагіату наукових творів та утвердження академічної доброчесності [Текст] / В. Федоренко // Голос України. – 2016. – № 178, 20 вересня. – С. 4–5.
 • Шефер, М. В.  Эмпирическая педагогика против плагиат-скандалов и её влияние на общество [Текст] / М. В. Шефер // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського / НАПН України, Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов, Т. І. Ківшар та ін.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення пед. науки, освіти і практики України: стан та перспективи. – С. 197–208.