Пісня над колискою

  • Фольклорна веселка. Українські народні колискові пісні [Текст] : пісенник. Вип. 3 / упоряд. К. М. Луганська. – Київ : Музика України, 1990. – 141 с.
  • Колискова для сестрички [Текст] : вокальний цикл Мирона Дацка на слова о. Василя Богдана Мендруня. – Львів : Місіонер, 2002. – 23 с.

***

  • Кібалова, Т.  Колискові пісні. Українські народні ліричні пісні. Історичні пісні [Текст] : [сценарій уроку] / Т. Кібалова // Бібліoтечка вчителя початкової школи. – 2005. – № 9, вересень. – С. 81–96.
  • Коваленко, Л.  Колорит колискових пісень рідного краю [Текст] : краєзнавче літературне дослідження / Л. Коваленко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 60–63.
  • Лозова, А.  Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект [Текст] / А. Лозова // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / Міністерство культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Центр музичної україністики ; [упоряд.: М. Д. Копиця, Б. М. Шабетнік]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2015. – Вип. 41. – С. 127–144.
  • Мовчан, Н.  “Мамина пісня колискова” [Текст] : твір-роздум / Н. Мовчан // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 9. – С. 47–48.
  • Пророк, Г.  Киценька – Мурличенька [Текст] : вечір-розвага українських потішок, забавлянок, колискових для дітей дошкільного віку / Г. Пророк // Розкажіть онуку. – 2008. – № 10. – С. 183–186.
  • Сивачук, Н.  Виховний потенціал українських народних колискових пісень [Текст] / Н. Сивачук // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 51–54.
  • Сивачук, Н.  Колискові пісні: сюжет, контекст, метафора [Текст] / Н. Сивачук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 9. – С. 25–34.
  • Суховій, М. А.  Значення колискової пісні як невід’ємної складової формування естетичних поглядів молодого покоління [Текст] / М. А. Суховій // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 177–178.