Післядипломна педагогічна освіта: сучасні підходaи

 • Богачик, Т.  Науково-методичний сервіс у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / Т. Богачик // Управління освітою. – 2015. – № 22, листопад. – С. 11–16.
 • Бойченко, Т.  Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / Т. Бойченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 24–26.
 • Болсун, С.  Інноваційний підхід до формування професійного іміджу педагога в системі післядипломної освіти [Текст] / С. Болсун, Н. Чипиленко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 27–31.
 • Бондарчук, О.  Особливості реалізації гуманістично-ціннісного підходу у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / О. Бондарчук // Післядипломна освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 3–6.
 • Ващенко, Л.  Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 37–40.
 • Ващенко, Л.  Наукові ідеї та положення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. Ващенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 16–20.
 • Волярська, О. С.  Вплив післядипломної педагогічної освіти на професійний розвиток учителів [Текст] / О. С. Волярська // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 42–47.
 • Воротникова, І.  Мобільні технології у післядипломній педагогічній освіті [Текст] / І. Воротникова // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2015. – № 4. – С. 56–61.
 • Гура, Т. Є.  Післядипломна педагогічна освіта в Україні: пріоритетні напрями розвитку [Текст] / Т. Є. Гура // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 3–5.
 • Зелюк, В. В.  Післядипломна освіта як простір розвитку педагогічної майстерності вчителя [Текст] / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 4. – С. 3–5.
 • Зелюк, В. В.  Сучасні стратегії післядипломної освіти вчителів у сфері виховання [Текст] / В. В. Зелюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 7. – С. 10–13.
 • Іванова, С. В.  Післядипломна педагогічна освіта в системі освіти дорослих [Текст] / С. В. Іванова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 3. – С. 3–5.
 • Кільова, Г.  Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті стратегії навчання у продовж життя [Текст] / Г. Кільова // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 20–24.
 • Лунячек, В.  Післядипломна педагогічна освіта [Текст] : чи потрібна нова модель розвитку? / В. Лунячек // Управління освітою. – 2016. – № 3, березень. – С. 22–26.
 • Лушин, П.  Самоорганізація та кадрове забезпечення в системі післядипломної педагогічної освіти : екофасилітативний підхід [Текст] / П. Лушин // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 20–23.
 • Ляхоцький, В.  Модернізація післядипломної освіти в глобалізованому суспільстві [Текст] / В. Ляхоцький, Ю. Осокін // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 7–10.
 • Маслов, В.  Принципи ефективного розвитку системи післядипломної освіти [Текст] / В. Маслов // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 7–11.
 • Мельник, В.  Аналіз об’єктивних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів у контексті міжнародної інтеграції [Текст] / В. Мельник // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 26–30.
 • Мельник, Н. А.  Удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в контексті євроінтеграційних змін [Текст] : післядипломна освіта / Н. А. Мельник // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 11–14.
 • Нікітін, Ю.  Реалії та виклики післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Ю. Нікітін // Освіта. – 2017. – № 40/41, 4–11 жовтня. – С. 3.
 • Ніколаєвська, Р.  Післядипломна освіта педагога в контексті акмеологічних ідей [Текст] / Р. Ніколаєвська // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 9–11.
 • Олійник, В.  Модернізація системи ППО України в контексті змін [Текст] : [педагогіка післядипломної педагогічної освіти] / В. Олійник // Управління освітою. – 2009. – № 16, серпень. – С. 3–7.
 • Олійник, В.  Проблеми та шляхи розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України в сучасному полікультурному суспільстві [Текст] / В. Олійник // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 24–34.
 • Олійник, В.  Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу [Текст] / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 3–7.
 • Олійник, В.  Сучасні підходи до розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 3–7.
 • Олійник, В.  Сучасні трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні [Текст] / В. Олійник // Управління освітою. – 2011. – № 17, вересень. – С. 4–8.
 • Олійник, В.  Щодо впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті [Текст] / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 43–46.
 • Романенко, М.  Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти [Текст] / М. Романенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2007. – № 1. – С. 35–37.
 • Сорочан, Т.  Місія та функції андрагогів у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Т. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 92–96.
 • Сорочан, Т.  Післядипломна педагогічна освіта: пошук сучасних моделей [Текст] / Т. Сорочан // Управління освітою. – 2008. – № 16, червень. – С. 11–18.
 • Сорочан, Т. М.  Методологія змін у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Т. М. Сорочан // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 24–31.
 • Сташенко, М.  Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти [Текст] / М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 30–32.
 • Чернишов, О.  Моделювання післядипломної педагогічної освіти на засадах неперервності професійного розвитку [Текст] / О. Чернишов, Е. Соф’янц // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 14–18.
 • Чернишова, Є.  Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти, перспективи розвитку [Текст] / Є. Чернишова // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 7–9.
 • Чернікова, Л.  Стратегія розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Л. Чернікова // Рідна школа. – 2011. – № 4/5. – С. 46–51.
 • Яковець, В.  Інформатизація післядипломної педагогічної освіти: тенденції і перспективи [Текст] / В. Яковець // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 20–22.
 • Якухно, І.  Компетентнісний підхід у сучасній післядипломній педагогічній освіті [Текст] / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 1. – С. 53–58.
 • Якухно, І.  Модернізація змісту післядипломної освіти [Текст] / І. Якухно, В. Денисенко // Управління освітою. – 2015. – № 11, червень. – С. 7–10.
 • Якухно, І.  Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти сільського регіону [Текст] / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 22–24.
 • Якухно, І.  Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку [Текст] / І. Якухно // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 2. – С. 15–19.