Пісенно-музична спадщина козацької доби

 • Козацькі пісні [Текст] : українські народні пісні / фольклорні записи та упорядкування Н. Г. Полякової. – Київ : Музична Україна, 1991. – 150 с.

***

 • Бондаренко, С.  Співець минувшини [Текст] : (кобзар, роменчанин Євген Адамцевич зберіг для України «Запорожський марш») / С. Бондаренко // Панорама. – 2013. – № 27, 3-10 июля. – С. А. 14.
 • Віє вітер, віє буйний ; Ой ішов козак з Дону [Текст] // Народні пісні в записах Трохима Романченка / упоряд. Л. С. Каширіної. – Київ : Музична Україна, 1980. – С. 76–77.
 • Гой їхали козаки з обозу [Текст] : [балада ] // Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича / упорядкували і склали примітки: О. І. Дей та О. С. Романець ; вступна стаття О. С. Романця. – Київ : Музична Україна, 1968. – С. 143–144.
 • Горенко-Баранівська, Л.  Військова музика козацько-гетьманської держави [Текст] : (на прикладі Гадяцького полку) / Л. Горенко-Баранівська // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / Міністерство культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського, Центр музичної україністики ; [редкол.: О. С. Тимошенко, І. А. Котляревський, Н. О. Герасимова-Персидська та ін.]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2002. – Вип. 31. – С. 31–42.
 • Добірка українських пісень [Текст] : [пісні козацької доби] // Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки : [навчально-методичний посібник] / В. Г. Тверезовський, А. І. Шматкова, О. Р. Сидоренко, В. Г. Бабич. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 110–130.
 • Довгаль, О.  Стрілецька творчість [Текст] : [феномен Українського Січового стрілецтва; пісенна, поетична творчість] / О. Довгаль // Педагогічна думка. – 2009. – № 2. – С. 30–32.
 • Історичні та козацькі [Текст] : [пісні] // Українське народне багатоголосся / [ред. А. К. Лазаренко ; художник А. Й. Пустовіт]. – Київ : Музична Україна, 1963. – С. 39–59.
 • Історичні та козацькі пісні [Текст] // Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого / упорядкування, вступна стаття, примітки та коментарі М. М. Олійник-Шубравської. – Київ : Музична Україна, 1990. – Розділ VIIІ. – С. 177–211.
 • Історичні, козацькі, вояцькі та рекрутські [Текст] : [пісні] // Буковинські народні пісні / упоряд., вступ. стаття та прим. Л. Ященка. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – С. 83–149.
 • Їхав козак за Дунай [Текст] : [романс] / слова та музика С. Климовського // Українські народні пісні / гол. ред. В. І. Галій ; худож.-оформл. П. С. Риженко. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 217.
 • Їхав козак за снопами [Текст] : жартівливі й танцювальні пісні // Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / упоряд., вступ. стаття і прим. І. В. Хланти. – Київ : Музична Україна, 1977. – С. 170–171.
 • Їхав козак на війноньку ; Їхав козак за Дунай [Текст] : пісні літературного походження // Українські народні пісні з нотами : Чом ти не прийшов / упоряд. Г. І. Ганзбург. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 226–229.
 • Їхав козак потайком [Текст] : [пісня про кохання] // Українські народні пісні / гол. ред. В. І. Галій ; худож.-оформл. П. С. Риженко. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 63–64.
 • Ішов козак дорогою [Текст] : [Біда] // Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / упорядкування, вступна стаття і примітки М. К. Дмитренка. – Київ : Музична Україна, 1988. – С. 194–195.
 • Козацькі пісні [Текст] // Народні пісні в записах Івана Манжури / упоряд., вступ. стаття і прим. Л. С. Каширіної. – Київ : Музична Україна, 1974. – С. 227–234.
 • Козацькі пісні [Текст] // Народні пісні в записах Осипа Маковея / упоряд., вступ. стаття і прим. В. А. Качкана. – Київ : Музична Україна, 1981. – С. 47–49.
 • Козацькі пісні [Текст] // Народні пісні в записах Панаса Мирного та Івана Білика / упоряд., вступ. стаття і прим. І. В. Хланти. – Київ : Музична Україна, 1977. – С. 117–119.
 • Не ходи, козаче, понад берегами [Текст] // Українські народні пісні з нотами : Чом ти не прийшов / упоряд. Г. І. Ганзбург. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 171.
 • Петренко, М.  Запорозький марш [Текст] : [про стародавній козацький марш] / М. Петренко // Ярмарок. – 2012. – № 52, 27 грудня. – С. 4.
 • Приїхали три козаки ; Розпрягайте, хлопці, коні [Текст] : [пісні про кохання] // Українські народні пісні / гол. ред. В. І. Галій ; худож.-оформл. П. С. Риженко. – Харків : Фоліо, 2003. – С. 106–107.